Jste zde

F7PBFZRMM1 - Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZRMM1 Z 3 4C česky
Korekvizita:
Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty (F7PBFMTPK)
Přednášející:
Maja Špiritovič (gar.)
Cvičící:
Maja Špiritovič (gar.), Ivana Střílková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoretická i praktická část předmětu je zaměřena na diagnosticko-terapeutickou interpretaci, která zvažuje jednotlivé poruchy v hybném systému s ohledem na funkci postižených segmentů i na jejich funkci v rámci pohybového systému jako celku.

Praktická cvičení jsou zaměřena na základní nácvik vybraných diagnostických a léčených postupů v manuální medicíně.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

100% účast na praktické výuce a praktická zkouška dovedností.

Požadavky na studenta: základní teoretické znalosti o probíraných reflexních a manuálních technikách.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Přístupy v manuální medicíně – Krční páteř + C/Th přechod

Přístupy v manuální medicíně – Hrudní páteř a žebra

Přístupy v manuální medicíně – Bederní páteř a SI

Přístupy v manuální medicíně – HKK

Přístupy v manuální medicíně – DKK

Přístupy v manuální medicíně – opakování celá páteř

Přístupy v manuální medicíně – opakování HKK + DKK

Přístupy v manuální medicíně – kazuistiky

Přístupy v manuální medicíně – opakování celá páteř

Přístupy v manuální medicíně – opakování HKK + DKK

Cíle studia:

Cílem předmětu je aby student získal základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v diagnostice a terapii reverzibilních změn kůže (hyperalgetické zóny), podkoží (změny posunlivosti fascií), svalů (svalový hypertonus, hypotonus, spazmus, spoušťové body, hypoaktivita svalová až porucha funkce bez organického postižení motorické jednotky či CNS), kloubů (blokáda, hypermobilita).

Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti správné diagnostiky a následné terapie pomocí manuálně terapeutických postupů na kůži, podkoží, svalu a kloubu za snahou přímo i reflexní cestou normalizovat poruchy funkce na jednotlivých subsystémech pohybového aparátu s ideou ovlivnit celý systém.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha:

Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, c2003.

ISBN 80-86645-04-5

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Manuální medicína: průvodce diagnostikou a léčbou

vertebrogenních poruch. 5. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, [2016]. Jessenius. ISBN

978-80-7345-474-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023688.73 KB