Jste zde

F7PBFOATZ - Odborná anglická terminologie (začátečníci)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOATZ Z 3 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Lucie Ektilahová, Jitka Mariňáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje v prvé části semestru na zopakování základních gramatických pravidel a upevnění nezbytné slovní zásoby a společenské konverzace, ve druhé části na získání základní slovní zásoby z oboru fyzioterapie se zaměřením na možnost studia odborné literatury.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách a písemný zápočtový test (minimálně 60 %).

Požadavky na studenta: docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr), prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Physiotherapy, areas of physiotherapy, workplaces, frequent vocabulary related to health

2. týden Frequent vocabulary to health, injuries, accidents, description, reading comprehension

3. týden Human body - head and neck, spine, trunk, upper and lower limbs

4. týden Human body - body systems, bones, joints, muscles - types

5. týden Human body - nervous system, brin, spinal cord, nerves. Exercises related

6. týden Initial session with a patient - questions, greetings, sample dialogues

7. týden Taking medical history, instructions during physical examination

8. týden Giving instructions, advice on exercise, body posture

9. týden Giving instructions, advice on exercise, body posture

10. týden Assessment and evaluation - types of pain, symptoms, history of present illness, past medical history

11. týden Musculoskeletal assessment - ROM, MMT, posture assessment, gait assessment

12. týden .Musculoskelatal conditions - injuries, initial management of injuries

13. týden Initial session with a physiotherapist.

14. týden Health professions.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GOGELOVÁ Helena. Angličtina pro fyzioterapeuty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: