Jste zde

F7PBFRKPZS - Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFRKPZS ZK 3 1P česky
Přednášející:
Milan Bednařík (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Na současné zdravotnictví jsou kladeny stále větší požadavky z pohledu kvality a bezpečí poskytované služby. Předmět je zaměřen na základní principy a nástroje používané pro hodnocení kvality a její trvalé zlepšování.

Vzhledem k tomu, že kvalitní a bezpečná péče dnes nemůže být zajištěna bez odpovídající infrastruktury, budou posluchači také seznámeni se základními požadavky v této oblasti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Posluchač si vytáhne jednu otázku z témat probíraných na přednáškách.

Požadavky na studenta:

znalost základních principů a modelů managementu kvality

charakteristika procesů akreditace a certifikace

přehled legislativních požadavků v oblasti managementu kvality ve zdravotnictví

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Zásady managementu kvality, legislativní požadavky v oblasti kvality.

2. týden Základní nástroje pro hodnocení kvality.

3. týden Aspekty kvality zdravotní péče.

4. týden Modely řízení kvality.

5. týden Implementace systému řízení kvality.

6. týden Akreditace.

7. týden Certifikace.

8. týden Požadavky na infrastrukturu.

9. týden Interní prověrky kvality.

10. týden Trvalé zlepšování kvality.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy implementace systému řízení kvality, způsoby měření výkonnosti procesů, principy řízení rizik a nástroji pro trvalé zlepšování kvality.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GLADKIJ, Ivan, Leoš HEGER a Ladislav STRNAD. Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999, 183 s. ISBN 80-7013-272-8.

•BEDNAŘÍK, Milan. Kvalita péče ve zdravotnictví. Praha: Ústav práva a právní vědy, Praha, 2017.

Doporučená literatura:

•ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality.

•Akreditační standardy SAK pro nemocnice a další zdravotnická zařízení.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023329.54 KB