Jste zde

F7PBFGYP - Gynekologie a porodnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFGYP KZ 2 1P česky
Přednášející:
Kateřina Jeništová (gar.)
Cvičící:
Kateřina Jeništová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoretický přehled základů anatomie, fyziologie, a patologie ženských pohlavních orgánů, včetně těhotenství, porodu a šestinedělí, ve kterém fyzioterapeut má získat vědomosti v péči o ženu zaměřené na všechna období jejího života. Zvláštní pozornost je věnována patologickým stavům, v nichž se uplatňuje fyzioterapeutická péče.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu přednášek.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2.týden Úvod do gynekologie a porodnictví. Gynekologické vyšetření. Normální anatomie a fyziologie ženského pohlavního ústrojí. Biologická období života žena. Gynekologická endokrinologie (fyziologie, poruchy menstruačního cyklu).

3.–4.týden Regulace reprodukce (antikoncepce, intercepce, sterilizace, interrupce). Fertilita a sterilita. Gynekologický zánět (vulvovaginitis, pánevní zánětlivá nemoc, STD). Možnosti fyzioterapie v léčbě neplodnosti.

5.–6. týden Urogynekologie (inkontinence moči, descensus rodidel). Onkogynekologie (onkogynekologická prevence, nádory rodidel, endometrióza, nádory prsu). Fyzioterapie pánevního dna.

7.–8. týden Těhotenství. Fyziologie matky. Vývoj plodu. Fetomaternální medicína. Patologické těhotenství. Patologie plodu. Gemini. Pohybové aktivity v těhotenství.

9.–10. týden Porod. Normální a patologický porodní mechanizmus. Hypoxie plodu intra partum. Komplikace porodu. Operační porod. Alernativní porodnictví. Šestinedělí. Perinatální a mateřská mortalita. Principy rehabilitace v šestinedělí, zejména po císařském řezu.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Předmět je koncipován jako teoretický přehled základů anatomie, fyziologie, a patologie ženských pohlavních orgánů, včetně těhotenství, porodu a šestinedělí, ve kterém fyzioterapeut má získat vědomosti v péči o ženu zaměřené na všechna období jejího života.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BAŠKOVÁ Martina. Metodika psychofyzické přípravy na porod. Praha: Grada, 2015, 112 s. ISBN 978-80-247-5361-4

•BINDER, Tomáš. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 266 s. ISBN 978-80-246-1907-1.

•ČEPICKÝ, Pavel a Petr HERLE. Gynekologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2012, 162 s. ISBN 978-8087-55-360-2.

•HUDÁKOVÁ Zuzana a Mároa KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod, fyzická a psychická profylaxe. Praha: Grada, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0274-7

Doporučená literatura:

•CIBULA, David a Luboš PETRUŽELKA. Onkogynekologie. Praha: Grada, 2009, 616 s. ISBN 978-80-247-2665-6.

•ČEPICKÝ, Pavel a Michael FANTA. Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology. 2. aktualiz. vyd. Praha: Levret, 2010, 183 s. ISBN 978-80-87070-51-2.

•ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008, 408 s. ISBN 978-80-247-1941-2.

•ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011, 258 s. ISBN 978-80-247-2832-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: