Jste zde

F7PBFKNZP1 - Kineziologie a patokineziologie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFKNZP1 Z 4 2P česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anatomie II. (F7PBFA2)
Přednášející:
Sandra Marková
Cvičící:
Sandra Marková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kineziologie je věda o pohybu a jeho řízení. Patokineziologie je nově budovaná vědní disciplína rozvíjená především na amerických vysokých školách. Patokineziologie je obor studující pohybové aktivity ovlivněné určitým onemocněním pohybového systému a dalších logistických systémů. U obou disciplín jde o aplikované vědy, vycházející ze znalostí funkční anatomie, fyziologie, biomechaniky, neurověd a patologie. Jde o nový koncept, který bude přesněji kodifikován připravenou učebnicí, která je v našem písemnictví prioritní (Dylevský, I. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. a 2. díl, Grada 2018).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ověření znalostí formou testu, 2 testy semestrálně, 20 otázek, 3 navržené odpovědi, 1 odpověď správná; min. počet bodů 10 (maximální 20); pro zápočet je nutné uspět u obou testů.

Požadavky na studenta: průběžná příprava

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Fenomén kineziologie a patokineziologie.

2. týden Propedeutika klinické kineziologie a patokineziologie.

3. týden Principy stavby a formace pohybového systému.

4. týden Fenomén biomechaniky – mechaniky živých soustav.

5. týden Osteokinematika.

6. týden Artrokinematika.

7. týden Myokinematika.

8. týden Základy neurověd.

9. týden Základy klinické neurochemie.

10. týden Základy funkční neuroanatomie – řízení motoriky.

11. týden Vývojová kineziologie a patokineziologie.

12. týden Klinická kineziologie a patokineziologie orofaciální motoriky.

13. týden Klinická kineziologie a patokineziologie axiálního systému.

14. týden Klinická kineziologie a patokineziologie posturálních a lokomočních aktivit.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Klinická kineziologie a patokineziologie v navrženém rozsahu a uspořádání má ambici stát se základním teoretickým východiskem rehabilitačních oborů, včetně fyzioterapie. Koncepci klinické kineziologie a patokineziologie zachycují témata přednášek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. a 2. díl. Praha: Grada, 2018, 860 s. (v tisku).

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 192 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

Doporučená literatura:

•VÉLE, František. Kineziologie. Praha: Triton, 2006, 374 s. ISBN 80-2754-837-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: