Jste zde

F7PBFMMT - Masáž a měkké techniky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFMMT KZ 4 4C česky
Přednášející:
Aleš Příhoda (gar.)
Cvičící:
Aleš Příhoda (gar.), Kateřina Ebrová, Šimon Faistaver, Filip Nový, Zuzana Valentová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Praktické zvládnutí palpačních postupů, teoretická i praktická znalost jednotlivých typů masáží a ostatních technik měkkých tkání, kontraindikace a způsoby aplikace. Demonstrace a základní nácvik.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

1. 100% účast na cvičení (omluva možná pouze na základě doložené lékařské zprávy)

2. praktické prokázání získaných dovedností v rámci každotýdenního opakování probrané látky, student nesmí být opakovaně nepřipraven

3. závěrečné praktická zkouška ze získaných dovedností

4. podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je splnění výše uvedených požadavků. Závěrečné hodnocení je dáno výsledkem závěrečné praktické zkoušky

Tematické okruhy ke splnění klasifikovaného zápočtu odpovídají tématům praktických hodin.

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou.

Osnova cvičení:

1. úvod do předmětu, seznámení s požadavky, harmonogramem, teorie masáží, indikace a kontraindikace, hygienické a legislativní podmínky poskytování masérských služeb

2. praktická část - masážní hmaty, praktický nácvik masáže šíje a ramen

3. praktický nácvik masáže zad

4. praktický nácvik masáže dolních končetin

5. praktický nácvik masáže horních končetin

6. praktický nácvik masáže břicha a hrudníku

7. praktický nácvik masáže obličeje a hlavy

8. praktický nácvik reflexní masáže zad

9. praktický nácvik reflexní masáže hrudníku

10. praktický nácvik reflexní masáže hlavy a šíje

11. praktický nácvik reflexní masáže pánve

12. reflexní masáže - sestavy

13. reflexní masáž plosky

14. míčková facilitace

Cíle studia:

Praktické zvládnutí palpačních postupů, teoretická i praktická znalost jednotlivých typů masáží a ostatních technik měkkých tkání, kontraindikace a způsoby aplikace. Demonstrace a základní nácvik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kimličková, M. a R. Dušková. Masáž a měkké techniky - klasická masáž: Studijní materiál pro praktickou výuku předmětu Masáž a měkké techniky u bakalářského oboru Fyzioterapie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014, 86 s. ISBN 978-80-01-05646-2.

Doporučená literatura :

Flandera, S.: Klasická masáž, Olomouc: Poznání, 2005. 212 s

Honzák,R. Komunikační pasti v medicíně. Praha : Galén, 1999.165 s. ISBN 80-7262-032-0.

Kvapilík,J. Sportovní masáž pro každého. Praha : Olympia, 1991. 145 s. ISBN 80-7033-12.

PLAČKOVÁ, Anna. Liečebná masáž. 2., dopln. vyd. Martin: Osveta, 2009, 322 s. ISBN 978-80-8063-319-6.

Bechyně, M.: Lymfodrenáž. IPVZ Praha, 2007

Benda, K.: Lymfedém - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče, Národní centrum ošetřovatelství, Brno, 2008

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení - odkaz: 

Skripta a výukové materiály - https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17PBFMMT

Ostatní - odkaz: