Jste zde

F7PBFUBM - Úvod do biomechaniky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFUBM Z 2 2C česky
Přednášející:
Matej Daniel (gar.)
Cvičící:
Martin Otáhal, Matej Daniel (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je představit výpočetní a experimentální metody používané v biomechanice. Důraz je kladen na získání dovedností v řešení jednoduchých problémů v biomechanice. Studenti v rámci předmětu získají základní poznatky ze statiky, dynamiky, kinematiky a pružnosti a pevnosti, které jim umožní lépe pochopit funkci lidského těla jako mechanické soustavy v navazujících předmětech.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: účast 80 %, absolvování průběžných testů.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Veličiny a jednotky v biomechanice, rozměrová analýza.

2. týden Škálování v biomechanice, princip odhadu.

3. týden Vektorový počet.

4. týden Popis pohybu v 1D, dráha, rychlost, zrychlení.

5. týden Popis pohybu v 1D, grafické znázornění.

6. týden Popis pohybu ve 2D, pohyby v gravitačním poli.

7. týden Kinematika rotačního pohybu.

8. týden Síla, rozkládání a skládání sil.

9. týden Rovnováha centrální silové soustavy.

10. týden Rovnováha tělesa, numerické řešení.

11. týden Rovnováha tělesa, grafické řešení.

12. týden Základy dynamiky.

13. týden Energie a práce.

14. týden Zákon zachování energie v biomechanice.

Cíle studia:

Cílem předmětu je představit výpočetní a experimentální metody používané v biomechanice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DANIEL, Matej a Tomáš MAREŠ. Experimentální biomechanika. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008, 74 s. 978-80-01-03982-3.

•HALL, J. Susan. Basic Biomechanics. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2006, 576 s. ISBN 9780073376448.

•HALLIDAY, David, Jearl WALKER a Robert RESNICK. Fyzika. Nakladatelství VUTIUM, 2014, 1248 s. ISBN 978-80-214-4123-1.

Doporučená literatura:

•Biomechanika a patokinesiologie. Dostupné na:

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/index.php.

•VALENTA, Jaroslav, David VALERIAN a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998, 156 s. ISBN 80-01-01734-6.

•VALENTA, Jaroslav a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika člověka 1. – svalově kosterní systém. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006, 177 s. ISBN 80-0103424-0.

•VALENTA, Jaroslav a Jaroslav Němec. Biomechanika. Praha: Academia, 1985, 539 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: