Jste zde

F7PBFUBM - Úvod do biomechaniky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFUBM Z 2 2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBFUBM je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBFBBM
Garant předmětu:
Martin Otáhal
Přednášející:
Martin Otáhal
Cvičící:
Martin Otáhal
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je představit výpočetní a experimentální metody používané v biomechanice. Důraz je kladen na získání dovedností v řešení jednoduchých problémů v biomechanice. Studenti v rámci předmětu získají základní poznatky ze statiky, dynamiky, kinematiky a pružnosti a pevnosti, které jim umožní lépe pochopit funkci lidského těla jako mechanické soustavy v navazujících předmětech.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: účast 80 %, absolvování průběžných testů.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Veličiny a jednotky v biomechanice, rozměrová analýza.

2. týden Škálování v biomechanice, princip odhadu.

3. týden Vektorový počet.

4. týden Síla, skládání a rozklad sil

5. týden Rovnováha sil

6. týden Moment síly

7. týden Uvolnění, stupně volnosti

8. týden Rovnováha tělesa

9. týden Rovnováha tělesa

10. týden Rovnováha tělesa, těžiště

11. týden Rovnováha soustavy těles

12. týden Energie a práce.

13. týden Zákon zachování energie v biomechanice.

14. týden Základy pružnosti a pevnosti

Cíle studia:

Cílem předmětu je představit výpočetní a experimentální metody používané v biomechanice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DANIEL, Matej a Tomáš MAREŠ. Experimentální biomechanika. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008, 74 s. 978-80-01-03982-3.

•HALL, J. Susan. Basic Biomechanics. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2006, 576 s. ISBN 9780073376448.

•HALLIDAY, David, Jearl WALKER a Robert RESNICK. Fyzika. Nakladatelství VUTIUM, 2014, 1248 s. ISBN 978-80-214-4123-1.

Doporučená literatura:

•VALENTA, Jaroslav, David VALERIAN a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998, 156 s. ISBN 80-01-01734-6.

•VALENTA, Jaroslav a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika člověka 1. – svalově kosterní systém. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006, 177 s. ISBN 80-0103424-0.

•VALENTA, Jaroslav a Jaroslav Němec. Biomechanika. Praha: Academia, 1985, 539 s.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: