Jste zde

F7PBLOMB - Obecná mikrobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOMB Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Jan Bobek
Cvičící:
Jan Bobek, Emil Pavlík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu Obecná mikrobiologie v bakalářském programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je seznámit studenty s laboratorními vyšetřovacími postupy používanými v rutinních diagnostických laboratořích pro přímý i nepřímý průkaz bakteriálních, virových, mykotických i parazitárních infekcí. Praktický nácvik základních laboratorních postupů je rovněž zaměřen na chování v infekčním prostředí laboratoře a ochranu zdraví při práci s infekčním materiálem v návaznosti na předmět Správná laboratorní praxe v 1. ročníku studia.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Multiplechoice test o 30 otázkách – 60 % správných odpovědí.

Požadavky na zkoušku:

Praktická zkouška – kterákoli z úloh prováděných v rámci praktik a 2 ústní otázky

Osnova přednášek:

•Úvod do oboru, předmět studia, historie, základní pojmy.

•Morfologie, fyziologie a genetika bakteriální buňky.

•Vztah mikrob-hostitel. Základní charakteristika infekčního procesu. Antiinfekční imunita.

•Metody průkazu bakterií – základní diagnostické postupy.

•Možnosti eliminace infekčního agens.

•Antibiotika a další antimikrobiální látky.

•Obecná mykologie a parazitologie – techniky pro průkaz těchto agens.

•Obecná virologie.

•Možnosti diagnostického průkazu virových infekcí.

•Moderní diagnostické techniky v lékařské mikrobiologii.

Osnova cvičení:

•Zásady laboratorní praxe v mikrobiologické laboratoř.

•Kultivační média, příprava a rozlévání živných půd.

•Očkování bakteriálních kultur Bacillus subtillis, Micrococcus luteus, Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

•Odečítání kultur, morfologie bakteriálních kolonií.

•Příprava mikroskopických preparátů b. kultur.

•Barvicí techniky (Gram, Ziehl-Neelsen, Wirtz-Conklin, Giemsa-Romanowski, Burri, Albert)

!!!!!! Informace k distanční výuce !!!!

Praktická výuka předmětu Obecná mikrobiologie plánovaná na tento předvelikonoční týden je vzhledem k současné situaci odložena na období po opětovném zahájení výuky. Její absolvování v plném čtyřdenním rozsahu je podmínkou udělení zápočtu a konání předmětové zkoušky (2/3 otázek se týkají náplně praktických cvičení). Bez získaných praktických dovedností nelze pokračovat ve studiu Klinické mikrobiologie ve 2. ročníku.

Přednášky přikládám ve formě power-pointových prezentací.

MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie – vyšetřovací metody. Brno: Neptun, 2010. ISBN 978-80-86850-04-7.

•NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6.

•HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1.

Doporučená literatura:

•SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3170-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: