Jste zde

F7PBLMIM - Mikroskopické metody

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLMIM Z 2 1P+2L česky
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Přednášející:
Taťána Jarošíková
Cvičící:
Taťána Jarošíková, Hana Kalábová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seznámení s různými typy mikroskopických metod používaných v biologických vědách a medicíně. Techniky světelné mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM a TEM) v biologii, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a další.

Na cvičení seznámení se stavbou a funkcí optického mikroskopu; seznámení se s technikou pozorování a kreslení biologických objektů. Nativní preparáty; typy barvení, nejpoužívanější barviva. Roztlakové preparáty. Trvalé preparáty, typy zalévacích medií, zhotovování trvalých preparátů. Příprava preparátů pro elektronový mikroskop.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

1. Dva vědomostní testy v průběhu semestru, písemné vypracování odpovědí na otázky, s úspěšností minimálně 60 %.

2. Povinná účast na cvičeních. Neúčast je možná jen ze závažných důvodů, např. nemoc, musí být předem omluvená a cvičení musí být nahrazeno.

3. Ze všech laboratorních cvičení musí student samostatně vypracovat dostatečně kvalitní protokol (viz požadavky na protokol) do laboratorního sešitu.

4. Při kontrole nákresů z cvičení ústním pohovorem, případně písemnou formou prokázat pochopení principu jednotlivých typů přípravy a popisu pozorovaných objektů.

Osnova přednášek:

•Techniky světelné mikroskopie.

•Princip dalších typů mikroskopie (fázový kontrast, temné pole).

•Fyzikální princip mikroskopu.

•Preparáty pro světelnou mikroskopii.

•Inverzní mikroskop a jeho využití v biologii a medicíně.

•Fluorescenční mikroskopie.

•Mikroskopie skenující sondou, AFM, konfokální mikroskopie.

•Techniky elektronové mikroskopie – TEM.

•Techniky elektronové mikroskopie – SEM.

•Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně.

Osnova cvičení:

•Mikroskop. Stavba, seřízení, obsluha.

•Mikroskopické preparáty. Pozorování zhotovených nativních preparátů. Vitální barvení. Pozorování mortality buněk.

•Plazmolýza buněk a chemotaxe.

•Mikroskopování prokaryotní a eukaryotní buňky senného nálevu.

•Inverzní mikroskopie. Pozorování buněk ve fázovém kontrastu.

•Pozorování preparátů živočišných tkání.

•Buněčné dělení – mitóza. Mitóza živočišné buňky

•Příprava trvalých preparátů.

•Příprava preparátů a pozorování snímků TEM, SEM, případně exkurze.

•Příprava preparátů a pozorování snímků fluorescenční mikroskopie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HEJTMÁNEK, Milan. Úvod do světelné mikroskopie. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2001. ISBN 80-7067-308-7.

•ŠPAČEK, Josef. Svět pod mikroskopem. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2469-0.

•VYMĚTALOVÁ, Veronika. Biologie pro biomedicínské inženýrství – laboratorní cvičení. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-0105-187-0.

•KARLÍK, Miroslav. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04729-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201105/contents/nkc20112181614_1.pdf

Doporučená literatura:

•KREMER, Bruno. Mikroskop zcela jednoduše. Praha: Aventinum, 2014. ISBN 80-7151-372-5.

•AMELINCKX, S., VAN DYCK, D., VAN LANDUYT, J., VAN TENDELOO, G. Handbook of Microscopy: Applications in Materials Science, Solid-State Physics and Chemistry Applications.VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1997. Ebook: http://knihovny.cvut.cz - EIZ – Wiley online library.

•Molecular Expressions – Optical Microscopy Primer - Introduction [online]. 19.6.1998/16.1.2009. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html

•KAK, A.C., SLANEY, M. Principles of Computerized Tomographic Imaging [online]. http://www.slaney.org/pct/pct-toc.html

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. přednáška2.71 MB
PDF icon 2. přednáška6.79 MB
PDF icon 3. přednáška804.05 KB
PDF icon 4a. přednáška1.32 MB
Microsoft Office document icon 4b. přednáška3.68 MB
PDF icon 5. přednáška1.87 MB

Cvičení: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Základy světelné mikroskopie (Nikon)4.45 MB