Jste zde

F7PBLLPG - Laboratorní praxe - genetika a molekulární biologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLLPG Z 4 80XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLLPG je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLLPR
Garant předmětu:
Daniela Obitková
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální odborná praxe doplňuje praktickou část výuky ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studenti se seznamují s organizací provozu a základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provedou vybrané úkony a činnosti.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborné praxe příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

•Organizace provozu pracoviště, příjem a identifikace materiálu, standardní operační postupy.

•Příjem materiálu a jeho rozdělení do příslušných laboratoří.

•Diagnostické metody, používané v rutinní laboratoři, pozorování, nácvik dovedností.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS a Jiřina Relichová (ed.). Genetika. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4852-2.

•ALBERTS, Bruce a kol. Základy buněčné biologie. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2010. ISBN 80-902906-2-0.

Doporučená literatura:

•BERÁNEK, Martin. Molekulární genetika pro bioanalytiky. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3224-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: