Jste zde

F7PBLILP - Individuální letní praxe (biochemie)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLILP Z 4 4XT česky
Garant předmětu:
Daniela Obitková
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Letní individuální praxe je nedílnou součástí kvalitní a kvalifikované přípravy pro výkon zdravotnického povolání. V průběhu praxe získává student možnost procvičení teoretických znalostí, formou samostatné práce pod vedením odborného pracovníka. Letní individuální praxe je formou výuky, kdy jsou studenti na základě dohody a písemného doporučení fakulty rozmísťovány na jednotlivá pracoviště. Studenti zde na základě stanoveného plánu získávají hlubší praktické dovednosti a pracují samostatně pod dohledem určeného pracovníka. Praxe je kontrolována a vyhodnocována jejím garantem.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Osnova praxe – Klinická biochemie:

•Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy.

•Příjem a identifikace biologického materiálu, příprava analytických vzorků.

•Provoz a údržba automatického analyzátoru, stanovení glykémie z kapilární krve.

•Stanovení osmolality séra, moči, stanovení parametrů acidobazického metabolismu a krevních plynů.

•Provoz automatických analyzátorů pro vyšetření parametrů krevního obrazu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1979-8.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

•DOUBEK, Michael a Zdeněk ADAM. Hematologie: pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: