Jste zde

F7PBLSLP - Správná laboratorní praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLSLP Z,ZK 3 1P+2S česky
Garant předmětu:
Emil Pavlík
Přednášející:
Emil Pavlík
Cvičící:
Emil Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámit se se zásadami správné laboratorní praxe v různých typech laboratoří a příslušnou legislativou upravující tuto oblast. Poznat základy řízení jakosti v diagnostické laboratoři včetně tvorby dokumentace.

Požadavky:

Podmínky získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních. Neúčast je možná jen ze závažných důvodů, např. nemoc, musí být předem omluvená a cvičení musí být nahrazeno. Zápočtový test (minimálně 50 % správných odpovědí).

Podmínky zkoušky:

Udělení zápočtu je podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce.

Osnova přednášek:

•Správná laboratorní praxe, definice, pojmy, vznik, historie.

•Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe a pokyn Ministerstva životního prostředí ČR platný od 1.1.2013, Národní program monitorování shody se zásadami SLP.

•ČSN ISO EN 15 189 a ČSN ISO EN 17025.

•Zákon č. 296/2008 Sb. a vyhláška č. 404/2008 Sb.

•Systémy jakosti a jejich zavádění ve zdravotnictví.

•Certifikace a akreditace laboratorních metod.

•Preanalytická fáze vzorku.

•Preanalytická příručka a databáze vyšetření.

•Laboratorní příručka a provozní řád laboratoře.

•Metrologie.

•Standardní operační postupy (SOP).

•Technické a zkrácené SOP (T-SOP a ZSOP).

•Interní kontrola kvality.

•Systémy externí kontroly kvality.

•Validace, verifikace, návaznost a srovnatelnost měření.

•Kontrola kvality práce a výsledků v laboratoři.

•Správa dokumentace, archivace a ochrana dat.

•Hygienický řád, BOZP a PO.

•Neshodná práce a nápravná opatření.

•Cíle kvality, nové metody a jejich evaluace.

•Audit a jeho přínos v systému řízení jakosti.

•Odpadové hospodářství, zákon o odpadech.

Osnova cvičení:

•Certifikace laboratorních metod.

•Kontrola kvality práce.

•Řízení jakosti v laboratoři.

•Tvorba a správa dokumentů správné laboratorní praxe.

•Plánování nových metod a řízení práce v laboratoři.

•Exkurze do laboratoří různého zaměření.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Vyhláška č. 163/2012 Sb. a pokyn Ministerstva životního prostředí ČR platný od 1.1.2013.

•Národní program monitorování shody se zásadami SLP.

•ČSN ISO EN 15 189 a ČSN ISO EN 17025.

•Zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách.

•Vyhláška č. 404/2008 Sb.

Doporučená literatura:

•PEŠEK, Jaromír. Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství s využitím norem ISO. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0551-6.

•Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře: komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada, 2005. Zlepšování kvality a bezpečí zdravotní péče. ISBN 80-247-1003-X.

Studijní pomůcky:

Bílý plášť a přezůvky na exkurze do laboratoří.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: