Jste zde

F7PBLKMB - Klinická mikrobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLKMB Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLKMB je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLOMB
Garant předmětu:
Emil Pavlík
Přednášející:
Jan Bobek, Emil Pavlík
Cvičící:
Jan Bobek, Emil Pavlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem výuky předmětu je seznámení studentů s lidskými patogenními mikroby – bakteriemi, viry, plísněmi a parazity, jejich vlastnostmi, nástroji patogenity, onemocněními, která vyvolávají, a s možnosti cílené antimikrobiální léčby stejně jako s možnostmi jejich přesného určení.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

Absolvování praktik a stáží v plném rozsahu, úspěšně zvládnutý zápočtový test (minimálně 60 % správných odpovědí).

Požadavky na zkoušku:

Ústní zkouška – otázky vycházejí z náplně přednášek Klinické i Obecné mikrobiologie a z náplně praktických cvičení. Otázky zahrnují patogenezi infekce, diagnostiku a základní informaci o možnostech léčby.

Osnova přednášek:

•Respirační infekce

•Infekce močových cest

•Sexuálně přenosné infekce

•Infekce trávicího traktu

•Infekce nervové soustavy, včetně periferních nervů

•Systémové infekce, infekce krevního řečiště

Osnova cvičení:

•Kultivace bakterií a kvasinek z výtěrů z nosu, krku, dále ze vzorků moči a stolice a hemokultury.

•Vyšetření citlivosti na antibiotika (diskový test, E-test, MIC, MBC).

•Hemokultura.

•Průkaz bakteriálních toxinů, průkaz specifických antigenů pomocí antisér, sérologické vyšetřovací techniky k průkazu specifických protilátek, technika imunofluorescence, ELISA, průkaz specifických sekvencí DNA nebo RNA pomocí hybridizačních sond, PCR, real-time PCR, proteomická detekce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JULÁK, Jaroslav a Emil PAVLÍK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1792-3.

•HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1.

Doporučená literatura:

•VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie II: přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2272-8.

•GOERING, Richard V., Hazel M. DOCKRELL, Mark A. ZUCKERMAN, Ivan M. ROITT a Peter L. CHIODINI. Mimsova lékařská mikrobiologie. 5. vydání. Editor Jaroslav JULÁK. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. ISBN 978-80-7387-928-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: