Jste zde

F7PBLKMB - Klinická mikrobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLKMB Z,ZK 4 2P+2L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Obecná mikrobiologie (F7PBLOMB)
Přednášející:
Emil Pavlík (gar.)
Cvičící:
Emil Pavlík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem výuky předmětu je seznámení studentů s lidskými patogenními mikroby – bakteriemi, viry, plísněmi a parazity, jejich vlastnostmi, nástroji patogenity, onemocněními, která vyvolávají, a s možnosti cílené antimikrobiální léčby stejně jako s možnostmi jejich přesného určení.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

Absolvování praktik a stáží v plném rozsahu, úspěšně zvládnutý zápočtový test (minimálně 60 % správných odpovědí).

Požadavky na zkoušku:

Ustní zkouška – 3 otázky: 1 z bakteriologie, 1 z virologie, 1 buď z mykologie, nebo parazitologie Otázky zahrnují patogenezi infekce, diagnostiku a základní informaci o možnostech léčby.

Osnova přednášek:

•Stafylokoky, Streptokoky, Korynebakterie.

•Mykobakterie, Nokardie, Aktinomycety Listerie.

•Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Campylobacter, Helicobacter.

•Neisserie, hemofily, bordetely, brucely, francisely.

•Bartonely, legionely, coxiely, rickettsie, chlamydie a mykoplazmata.

•Anaerobní patogenní bakterie, spirochety.

•RNA viry.

•DNA viry.

•Lékařsky významní vyvolavatelé mykóz.

•Klinicky významní paraziti.

Osnova cvičení:

•Kultivace bakterií a kvasinek z výtěrů z nosu, krku, dále ze vzorků moči a stolice a hemokultury.

•Vyšetření citlivosti na antibiotika (diskový test, E-test, MIC, MBC).

•Hemokultura.

•Průkaz bakteriálních toxinů, průkaz specifických antigenů pomocí antisér, sérologické vyšetřovací techniky k průkazu specifických protilátek, technika imunofluorescence, ELISA, průkaz specifických sekvencí DNA nebo RNA pomocí hybridizačních sond, PCR, real-time PCR, proteomická detekce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JULÁK, Jaroslav a Emil PAVLÍK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1792-3.

•HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1.

Doporučená literatura:

•VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie II: přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2272-8.

•GOERING, Richard V., Hazel M. DOCKRELL, Mark A. ZUCKERMAN, Ivan M. ROITT a Peter L. CHIODINI. Mimsova lékařská mikrobiologie. 5. vydání. Editor Jaroslav JULÁK. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. ISBN 978-80-7387-928-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: