Jste zde

F7PMCKANJ - Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCKANJ Z 3 2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCKANJ
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce se zaměřuje na osvojení a aktivní používání slovní zásoby, obratů a frází týkající se oboru civilního nouzového plánování, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Předmět je prioritně zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, a to zejména v situacích souvisejících s oborem civilní nouzové plánování. Komunikační dovednosti jsou tak pomocí rozehry reálných situací rozvíjeny jak na úrovni obecné angličtiny, tak na úrovni angličtiny profesní. Cílem je poskytnout studentům komunikační znalosti a slovní zásobu potřebnou pro řešení běžných krizových situací a mimořádných událostí.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1.Docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr)

2.Průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách

3.Prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru

4.Závěrečný zápočtový test - splnit na 60%

Osnova přednášek:

. Obecná typologie krizových situací - obecný přehled, terminologické pojmy

. Přírodní katastrofy I - typy a průběh přírodních katastrof v ČR a ve světě

. Přírodní katastrofy II - typy a průběh přírodních katastrof v ČR a ve světě

. Průmyslové havárie I - typy a průběh průmyslových havárií

. Průmyslové havárie II - typy a průběh průmyslových havárií

. IZS - úkoly a rozdělení působností v IZS, spolupráce v případu zásahu

. IZS - složky IZS, jejich složení a povinnosti

. Typy krizových situací - dispečink, fráze, otázky, řešení krizových situací

. Povodně I - průběh povodní, záchranné práce,

. Povodně II - informování obyvatel, proces evakuace

. Teroristické útoky I - z pohledu krizového managementu, informování, pomoc, instrukce

. Teroristické útoky II - z pohledu obyvatelstva, připravenost, záchrana a pomoc,

. Evakuace obyvatel - průběh evakuace, instrukce, pomoc, nejčastější dotazy

. Činnost dispečinku tísňového volání - otázky, odpovědi, typické situace, instrukce volajícímu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná Literatura:

Mgr. Eva Janatková.: Specialized English Course in Civil Protection: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2004, ISBN: 80-86640-28-0.

Emil Antušák.: Krizový management: ASPI Publishing - Nakladatelství, 2009, ISBN: 978-80-7357-488-8.

Doporučená literatura:

Ileana Chearsan,. Charles Boyle.: English for Law Enforcement: Macmillan Publishers Ltd, 2009, ISBN: 9780230732582.

Daniel J. Clark., Stefan Dercon.: Dull Disasters?: Oxford University Press, 2016, ISBN: 9780198785576.

Andrew Staniforth, Lord Carlile of Berriew CBE QC and John Parkinson OBE.: Preventing Terrorism and Violent Estremism: Oxford University Press, 2014, ISBN: 9780198705796.

Brian Dillon, Ian Dickinson, John Williams, and Keith Still.: Blackstone´s Emergency planning, Cisis and Disaster Management: Oxford University Press, 2014, ISBN: 9780198712909.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: