Jste zde

F7PMCSMCBRN - Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCSMCBRN KZ 4 2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCSMCBRN
Přednášející:
Martin Staněk (gar.)
Cvičící:
Martin Staněk (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami průběhu, dopadu a řešení mimořádných událostí a krizových situací s výskytem CBRN látek z pohledu zasahujících složek IZS a ochrany obyvatelstva. Dále objasnit roli a funkci softwarových a simulačních nástrojů při modelaci úniku nebezpečných chemických látek a směsí, včetně jejich dopadů na obyvatelstvo a životní prostředí. Cílem předmětu je rovněž zprostředkovat praktické nácviky zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva, včetně nácviku použití prostředků individuální ochrany, che-mického průzkumu, dekontaminace a dalších speciálních úkonů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test, úspěšnost minimálně na 50 %.

Požadavky na studenta: zpracování semestrální práce dle požadavků zadání na zvolené téma za použití vybraných softwarových nástrojů určených k modelaci úniku nebezpečných chemických látek a směsí. Dále se aktivně účastnit cvičení a úspěšně složit zápočtový test. Výsledná známka je tvořena na základě hodnocení seminární práce a výsledku písemného testu.

80% účast na cvičeních (dlouhodobá absence bude řešena individuálně).

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, základní pojmy a charakteristika mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek, historické zkušenosti.

2. týden Možnosti modelace úniku nebezpečných chemických látek a směsí (databáze nebezpečných che-mických látek).

3. – 4. týden Možnosti modelace úniku nebezpečných chemických látek a směsí (modelace úniku nebezpečných chemických látek a jejich následků).

5. týden Dopady úniku nebezpečných chemických látek a směsí v různém prostředí (únik ze stacionárních zdrojů ohrožení).

6. týden Dopady úniku nebezpečných chemických látek a směsí v různém prostředí (únik z mobilních zdrojů ohrožení).

7. týden Činnost složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek.

8. týden Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích spojených s únikem CBRN látek.

9. týden Nácvik použití prostředků individuální ochrany – ochrana dýchacích cest.

10. týden Nácvik použití prostředků individuální ochrany – ochrana povrchu těla.

11. týden Nácvik zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek – chemický průzkum.

12. – 13. týden Nácvik zásahu složek IZS a provedení úkonů ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s únikem CBRN látek – dekontaminace.

14. týden Vyhodnocení průběhu jednotlivých nácviků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011, 224 s. ISBN 978-80-86571-09-6.

•BARTA, J., LUDÍK, T. ALOHA – modelování a simulace. Brno: Univerzita obrany, 2012, 39 s.

•MATĚJKA, J. a kol. Chemická služba: učební skripta. Praha: MV- GŘ HZS ČR, 2012, 310 s. ISBN 978-80-87544-09-9.

•MATOUŠEK, J., URBAN, I., LINHART, P. CBRN: detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2008, 232 s. ISBN 978-80-7385-048-7.

•ŠENOVSKÝ, M. BALOG, K., HANUŠKA, Z. ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky II. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 230 s. ISBN 978-80-7385-000-5.

Doporučená literatura:

•ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakte-ru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

•GUPTA, R.C. Handbook of toxicology of chemical warfare agents. 2nd ed. Academic Press, 1168 s. ISBN 978-0-12-374484-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Prezentace 12.47 MB
PDF icon Prezentace 21.93 MB
PDF icon Prezentace 32.55 MB
PDF icon Prezentace 41.28 MB
PDF icon Prezentace 52.66 MB
PDF icon Prezentace 6650.48 KB
PDF icon Prezentace 7710.1 KB
PDF icon Prezentace 8721.04 KB
PDF icon Prezentace 91.75 MB
PDF icon Prezentace 10669.64 KB
PDF icon Prezentace 111.17 MB

Ostatní: