Jste zde

F7PMCZDP - Zpracování diplomové práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCZDP Z 15 6XT česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCZDP
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Halaška, Dana Rebeka Ralbovská, Gustav Šafr
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem daného předmětu je vytvoření časového a konzultačního prostoru tak, aby posluchač mohl úspěšně řešit a dokončit práce spojené se zpracováním diplomové práce (navázat spolupráci s odbornými subjekty, dokončit experimenty, provést potřebné analýzy, vyhodnotit získané výsledky, zpracovat potřebné literární zdroje, provézt potřebné konzultace apod.).

Student pracuje podle pokynu svého školitele, který určuje jeho pracovní náplň a harmonogram plnění uložených úkolů. Pro provedení potřebných analýz a výpočtů student využívá analytické podpůrné prostředky ČVUT FBMI, zejména SW analytické výpočetní centrum.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: předložení věcně a formálně správně zpracované diplomové práce.

Požadavky na studenta: vypracování diplomové práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

ne

Cíle studia:
Studijní materiály:

•Podle doporučení školitele v souladu s řešeným zadáním diplomové práce.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Formulář pro potvrzení zápočtu144 KB