Jste zde

F7PMCZTIZS - Zásahová technika součástí IZS

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCZTIZS KZ 4 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KMCZTIZS
Přednášející:
Gustav Šafr (gar.)
Cvičící:
Gustav Šafr (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozhodujícími typy zásahové techniky (včetně jejich určení a základních takticko-technických charakteristik) používanými u základních a ostatních složek IZS v rozsahu, který studentům umožní kvalifikovaně rozhodovat o jejich použití v rámci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná forma.

Požadavky na studenta: zápočtová písemná práce z oblasti použití vhodné zásahové techniky složek IZS při řešení zadáním specifikované mimořádné události.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. – 3. týden Zásahová technika HZS ČR a jednotek PO.

4. – 5. týden Zásahová technika Policie ČR.

6. – 7. týden Zásahová technika ZZS.

8. – 10. týden Zásahová technika sil a prostředků AČR vyčleněných k dispozici MV-GŘ HZS ČR při ústřední ko-ordinaci záchranných a likvidačních prací.

11. – 12. týden Zásahová technika vybraných havarijních, pohotovostních, odborných a jiných služeb.

13. – 14. týden Zásahová technika vybraných neziskových organizací a sdružení občanů.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KRATOCHVÍL. M., KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2009, 270 s. ISBN 978-80-7385-064-7.

•KOHOUTEK, J. Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí. Praha: MO ČR. AVIS, 2005, 126 s. ISBN 80-7278-249-5.

•KOHOUTEK, J. Katalog ženijní techniky a materiálu EOD. Praha: MO ČR. AVIS, 2006, 163 s. ISBN 80-7278-315-7.

•KOLMAŠ, V., KOHOUTEK, J., VYMĚTAL, J. Katalog automobilní a pásové techniky používané v AČR. Praha: MO ČR. AVIS, 2007, 222 s. ISBN 978-80-7278-382-3.

•LINHART, P., ČAPOUN, T. Systém chemického průzkumu a laboratorní kontroly v HZS ČR. Praha: MV-GŘ HZS, 2005, 85 s. ISBN 80-86640-54-X.

Doporučená literatura:

•ČECH, B. a kol. TCHP – Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. Praha: PA ČR, 2000, 161 s. ISBN 80-7251-002-9.

•ČECH. B., SOCHOR, V. Policejní technika II. Praha: PA ČR, 2004, 165 s. ISBN 80-7251-152-1.

•Ústřední poplachový plán IZS. Praha: MV-GŘ HZS ČR; č.j.MV-158445-1/PO-IZS-2016.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek ZS 2020/2021320.29 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: