Jste zde

F7PBPSO2 - Sebeobrana II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPSO2 Z 1 2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPSO2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem předmětu je osvojení základů profesní sebeobrany. Opakovací cvičení látky z prvního semestru a osvojení dalších obranných technik bez zbraně i s využitím běžných donucovacích prostředků využívaných bezpečnostními složkami. Taktické postupy při zajišťování pachatele.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické předvedení obranných technik, praktické předvedení základních odváděcích technik, praktické předvedení základních obranných technik formou modelových situací, znalost metodických postupů při nácviku prezentovaných technik, praktické předvedení využití pout.

Požadavky na studenta: 90% účast na cvičení (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu), teoretická znalost zákonů krajní nouze a nutná obrana, zvládnutí minimálního limitu fyzických testů.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden Seznámení se s oblastí profesní sebeobrany v rámci bezpečnostních složek.

2. týden Seznámení se s právním minimem nutným k pochopení problematiky sebeobrany.

3. týden Drilové cvičení za účelem silového i vytrvalostního tréninku.

4. týden Základní pádové techniky.

5. týden Základní úderové techniky.

6. týden Procvičování již známých obranných technik formou modelových situací proti útokům: zachycení jedné paže, zachycení obou paží, zachycení krku, do kravaty.

7. týden Procvičování již známých obranných technik formou modelových situací proti útokům: zachycení ramene zezadu, zachycení klopy s hrozbou navazujícího úderu.

8. týden Procvičování již známých obranných technik formou modelových situací proti útokům: vedení úderu na horní pásmo, vedení přímého kopu.

9. týden Základní techniky znehybnění a techniky nasazení pout. Základní techniky využití taktického pera, taktické svítilny. Základní využití teleskopického obušku.

10. týden Zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Nebojte se bránit: průvodce bojovým uměním. Vyd. 1. Praha: Armex, 2006. ISBN 80-867-9543-8.

•ADAMS, Ronald, Thomas McTERNAN a Charles REMSBERG. Jak přežít v betonové džungli. Vyd. 1. Praha: Armex, 2001. ISBN 80-86244-19-9.

Doporučená literatura:

•MILLER Rory. Realita nasilí. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4401-1.

•SUTTON, Christopher. Psychologie sebeobrany. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko 2018. ISBN 978-80-206-1750-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: