Jste zde

F7PBPHOPKS - Hospodářská opatření pro krizové stavy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPHOPKS ZK 4 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPHOPKS
Přednášející:
Jiří Halaška (gar.), Josef Tlustý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) v rámci civilního nouzového plánování. Výuka je zaměřena na získání základních znalostí v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace, regulačních opatření, státních hmotných rezerv a požadavků na výstavbu infrastruktury. V rámci přednášek bude dále objasněno fungování systému HOPKS v krizové situaci, poskytování materiální pomoci do postižené oblasti, zpracování plánu nezbytných dodávek a řešení problematiky energetické a ropné nouze.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia.

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti HOPKS.

Osnova přednášek:

1. týden Hospodářská politika z hlediska bezpečnostní strategie ČR.

2. týden Základní východiska a vymezení základních pojmů a zákonných ustanovení v oblasti HOPKS.

3. týden Předmět a struktura hospodářských opatření pro krizové stavy.

4. týden Energetická bezpečnost ve světě a v České republice.

5. týden Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření.

6. týden Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace.

7. týden Soustava regulačních opatření, jejich zaměření a hlavní zásady.

8. týden Struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.

9. týden Výstavba a údržba infrastruktury pro HOPKS.

10. týden Systém řízení a orgány systému HOPKS (pravomoci a odpovědnost).

11. týden Informační podpora HOPKS.

12. týden Ropná bezpečnost a připravenost na stav ropné nouze.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem studia bude, aby student uměl charakterizovat základní úkoly, postupy a praktická opatření HOPKS v návaznosti na jednotlivé bezpečnostní hrozby, krizové situace a jejich dopady na společnost a ekonomiku; dále aby dovedl vysvětlit součinnost HOPKS s principy havarijního, krizového a obranného plánování.

Z hlediska dovedností studenta bude cílem výuky naučit ho základním principům a metodám použití HOPKS při řešení krizových situací a úkolů ochrany obyvatelstva, zejména v oblasti systému nouzového plánování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018277.

•Koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2019–2024 s výhledem do roku 2030. SSHR, Praha, 2018.

•PEŠAN, Michal. Ochrana ekonomiky: modul F. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-57-0.

•Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

•Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Doporučená literatura:

•ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management a hospodářská opatření pro krizové stavy. Praha: VŠE, 2005.

•Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS pro orgány krizového řízení kraje a obce s rozšířenou působností. Praha: SSHR, 2014.

•Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS. Praha: SSHR, 2017.

•Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace. Praha: SSHR, 2012.

•Koncepce tvorby, udržování a využití zásob pro humanitární pomoc do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: SSHR, 2017.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora_HOPKS3.88 MB