Jste zde

F7PBPKRI - Kriminalistika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPKRI Z,ZK 3 2P + 1S česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Základy trestního práva (F7PBPZTP)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPKRI
Přednášející:
Lukáš Vilím (gar.), Pavel Kolář
Cvičící:
Lukáš Vilím (gar.), Pavel Kolář
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do problematiky kriminalistiky, která svou specifičností a rozsahem dokáže nabídnout širokou škálu specializovaných informací, které jsou plně využitelné v bezpečnostně právních oborech. Studenti se v rámci přednášek seznámí se základními teoretickými pojmy kriminalistiky, předmětem a systémem kriminalistiky, pojmem kriminalistická stopa a identifikace. Získají povědomí o podstatě kriminalistických stop, jejich klasifikaci a porozumí kriminalistické identifikaci. Nedílnou součástí předmětu je úvod do historie kriminalistiky zahrnující počátky kriminalistických metod, vznik prvních kriminalistických institucí a propojení s významnými osobnostmi tohoto oboru. Součástí předmětu je i zaměření na praktickou činnost spočívající v zaměření se na první úkony při ohledání místa činu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce na zadané téma a její prezentace v rámci semináře.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do předmětu kriminalistika.

2. týden Dějiny světové kriminalistiky, metody, instituce, osobnosti.

3. týden Dějiny české kriminalistiky, metody, instituce, osobnosti.

4. týden Předmět, systém a metody kriminalistiky.

5. týden Kriminalistická charakteristika trestného činu.

6. týden Způsob páchání trestného činu. Komponenty způsobu páchání.

7. týden Kriminalistická stopa, pojem materiální stopy, klasifikace kriminalistických stop.

8. týden Kriminalistická stopa, paměťová stopa, digitální stopa.

9. týden Kriminalistická identifikace, pojem, druhy, metody.

10. týden Technické a přírodovědné kriminalistické metody.

11. týden Základní biologické metody v kriminalistice.

12. týden Základní fyzikálně chemické a chemické metody v kriminalistice.

13. týden Taktické kriminalistické metody.

14. týden Metodika vyšetřování.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Historické milníky kriminalistiky.

3.–4. týden Pojem trestného činu z pohledu kriminalistiky a trestního zákona.

5.–6. týden Kriminalistické učení o stopách.

7.–8. týden Daktyloskopie, odorologie, mechanoskopie.

9.–10. týden Kriminalistická dokumentace.

11.–12. týden Ohledání místa činu.

13.–14. týden Výslech a konfrontace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PORADA Viktor a Jiří STRAUS. Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-396-4.

•KONRÁD Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-535-7.

•PORADA Viktor, Jiří STRAUS a kolektiv: Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-477-0.

Doporučená literatura:

•NĚMEC Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: ABOOK s.r.o., 2017. ISBN 978-80-906974-09.

•NĚMEC Miroslav a kolektiv, Teorie a metodologie kriminalistiky pro magisterské studium - I. díl. Praha: ABOOK s.r.o., 2018. ISBN 978-80-906974-1-6.

•NĚMEC Miroslav a kolektiv, Teorie a metodologie kriminalistiky pro magisterské studium - II. díl. Praha: ABOOK s.r.o., 2019. ISBN 978-80-906974-2-3.

•DLOUHÝ Michal. Století četnické kriminalistiky: Historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky. Cheb: Svět křídel, 2014. ISBN 978-80-87567-42-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora1 MB