Jste zde

F7PBPSL - Soudní lékařství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPSL KZ 3 1P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPSL
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, legislativou a praxí týkající se smrti člověka (definice a diagnóza smrti, smrt přirozená, násilná, náhlá, neočekávaná, prohlídka zemřelého, pitva), základními diagnostickými postupy při pitvě, pomocnými vyšetřeními (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické), základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška (obhajoba seminární práce – tj. rozhovor na vybrané téma).

Požadavky na studenta: vypracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Koncepce soudního lékařství, základní pojmy, smrt, prohlídka a pitva zemřelých, posmrtné změny, vitální reakce, určování doby smrti. Náhlé úmrtí, SIDS.

3.–4. týden Prohlídka živých osob, biomechanika poranění, tupé, ostré, střelné poranění.

5.–6. týden Udušení, poranění vysokou a nízkou teplotou, elektrickým proudem, změnou tlaku a ionizujícím zářením.

7.–8. týden Dopravní nehody, úrazy v letectví, poranění pádem. Základy forenzní biomechaniky traumatologie a postupy při hromadných neštěstích.

9.–10. týden Identifikace. Pomocná vyšetřeními při pitvě (histologické, histochemické, imunohistochemické, biochemické, toxikologické, molekulárněbiologické).

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5680-6.

Doporučená literatura:

•SOKOL, Miloš, Michal DOGOŠI a Marek DOGOŠI. Soudní lékařství pro policisty. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-432-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: