Jste zde

F7PBPOP - Odborná praxe

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPOP Z 3 160XH česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPOP
Přednášející:
Jiří Halaška (gar.)
Cvičící:
Jiří Halaška (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Odborná praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách specializovaných pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních disciplín v učebnách a v laboratořích. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu.

V průběhu praxe se posluchač pod vedením zkušeného mentora seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, systémem plánování, s úkoly jednotlivých pracovišť (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá). Student vypracuje Zprávu o průběhu odborné praxe, která bude obsahovat stručný popis činností prováděných během praxe, výčet nově nabytých vědomostí a dovedností a dále zhodnocení přínosu praxe pro studenta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: udělení zápočtu na základě doložení Potvrzení o absolvování odborné praxe a Zprávy o průběhu odborné praxe.

Požadavky na studenta: absolvovat praxi s aktivním zapojením do všech činností, se znalostí dané problematiky a následné zpracování Zprávy o průběhu praxe.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Zaměření odborné praxe:

•odbory krizového řízení státní správy a samosprávy;

•Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.vi., Státní ústav radiační ochrany. v.v.i., Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, obecní policie, zdravotnické záchranné služby, bezpečnostní agentury, právnické osoby činné v krizovém řízení nebo ochraně obyvatelstva;

•pracoviště zvolené studentem, které svou činností odpovídá zaměření studijního programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva.

Studijní materiály:

•Podle doporučení mentora praxe.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: