Jste zde

F7PBPZIT - Základy informačních technologií

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPZIT KZ 3 2P + 1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPZIT
Přednášející:
Petr Volf, Jan Hejda (gar.)
Cvičící:
Petr Volf, Jan Hejda (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy informačních technologií a jejich aplikací na oblast krizového řízení. Poskytnout studentům základní znalosti o principech projektování a provozu informačních systémů. Vysvětlit pojmy o přenosu dat a fungování počítačového příslušenství. Cvičení je zaměřeno na procvičení používání počítače, práci s informačním a kancelářským softwarem. Poskytnutí praktických znalostí o projektování a popsání požadavků k informačním systémům z pozice zákazníka produktu.

Požadavky:

Požadavky na studenta: maximálně jedna absence na cvičení. Splnění dvou testových úloh na cvičení (každá za 20 bodů). Závěrečný test na přednášce za 60 bodů.

Výsledná známka vychází ze součtu bodů z úloh ze cvičení a závěrečného test podle stupnice ECTS:

A 90 - 100

B 80 - 89

C 70 - 79

D 60 - 69

E 50 - 59

F méně než 50

Osnova přednášek:

1. týden Základní pojmy z oblasti informačních technologií.

2. týden Dějiny výpočetní techniky. Architektura počítačů.

3. týden Periferie. Rozhraní člověk – počítač.

4. týden Komunikace mezi zařízeními. Sítě. Distribuovaná řešení.

5. týden Software, operační systémy, aplikace.

6. týden Internet a služby v něm.

7. týden Způsoby ukládání dat. Datové typy a standardy. Typy souborů.

8. týden Práce s daty pomocí kancelářských aplikací.

9. týden Databáze. Návrh datového modelu, dotazování a hromadné zpracování dat.

10. týden Informační systémy.

11. týden Bezpečnost v informatice. Ochrana osobních dat.

12. týden Prezentace a publikace dat.

13. týden Archivace a využití redundance při ukládání dat.

14. týden Shrnutí probírané látky. Konzultace. Závěrečný test.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Manipulace se soubory. Kancelářský software: Word. Úprava textu, speciální znaky, vkládání obrázků a dalších objektů.

3.–4. týden Kontrola pravopisu, dělení slov a slovníky ve Wordu. Formátování znaků, odstavců, odrážky, číslované seznamy, použití tabulátorů.

5.–6. týden Formátování pomocí stylů, jejich úprava a vytváření. Šablony dokumentů.

7.–8. týden Hierarchické nadpisy, obsahy, seznamy, literatura.

9.–10. týden Kancelářský software: Excel. Vkládání textu, čísel, vzorců. Absolutní a relativní adresy.

11.–12. týden Složitější vzorce, funkce, grafy.

13.–14. týden HW komponenty, diagnostika, základní úpravy. Opakování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4.

•LAPÁČEK, Jiří. Počítač pro živnostníky a podnikatele. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2220-4.

•BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2.

Doporučená literatura:

•MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. Praha: [České vysoké učení technické v Praze. Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA], 2014.

•KRÁL, Mojmír. Bezpečný internet: chraňte sebe i svůj počítač. Praha: Grada, 2015. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5453-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek 2022/2344.87 KB
Package icon Přednášky23.73 MB

Metodická příručka nebo studijní opora: