Jste zde

F7PBPODK - Odborný kurz

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPODK Z 1 80XH česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPODK
Garant předmětu:
Martin Staněk
Přednášející:
Jiří Halaška, Martin Staněk
Cvičící:
Jiří Halaška, Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kurz se odehrává u 15. ženijního pluku Armády České republiky v Bechyni v rámci výcviku vojenských ženistů a chemiků. Náplň kurzu a jeho vedení je zabezpečeno odborníky AČR a ČVUT FBMI. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s technikou a metodami postupu záchranářů při záchranných akcích různého charakteru. Budou seznámeni a prakticky si vyzkouší úkony poskytování první pomoci, záchrany osob ve ztížených podmínkách, vyhledávání osob a další. Postupně budou účastníci zařazeni jak do role záchranářů, kteří se budou v rámci záchranných týmů přímo účastnit na záchraně osob a řešení mimořádných událostí v terénu, tak i do role pracovníků operačního a informačního střediska, kteří budou mít za úkol provádět operační řízení zásahu a organizovat nasazení jednotlivých záchranných týmů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: udělení zápočtu na základě absolvování kurzu.

Požadavky na studenta: úspěšně splnit odborný program kurzu

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Zaměření odborného kurzu:

•Teorie záchranářských činností.

•Seznámení s materiálem, prostředky a postupy vojenských krizových specialistů a chemiků.

•Základy první pomoci.

•Teambuilding.

•Orientační pochod s plněním stanovených úkolů.

•Organizace vyhledávání osob v terénu, budovách a sutinách. Lezecká záchrana.

•Ukázky Letecké záchranné služby AČR a Vojenské policie.

•Noční záchranná akce, záchrana na vodě.

•Dekontaminace techniky a osob.

•Rozdělení do záchranných týmů a řešení simulovaných mimořádných událostí v terénu.

Cíle studia:

Součástí odborného kurzu jsou i exkurze a praktický výcvik studentů na odborně specializovaných pracovištích pro oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Jedná se o následující exkurze do organizací, se kterými je participativní odborné vzdělávání smluvně zajištěno:

•Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha.

•Ochranný systém pražského metra. Dopravní podnik HMP.

•Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Kamenná u Příbrami.

•AČR – Centrum výstrahy zbraní hromadného ničení, Hostivice – Břve.

•HZS Letiště Václava Havla, Praha.

Studijní materiály:

Vzhledem k povaze předmětu není nabízena.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: