Jste zde

F7PBPBAZP - Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPBAZP ZK 2 1P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPBAZP
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět přináší základy bezpečnostní zahraniční politiky. Načrtne terorismus z pohledu teorie racionální volby a uchopí bezpečnost jako relativní pojem. Bude diskutovat americkou zahraniční politiku, bezpečnostní politiku Číny a upozorní na úskalí exportu demokracie. Prozkoumá vztah svobody a bezpečnosti a představí paradox pokroku.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná zkouška.

Požadavky na studenta: vypracování semestrální práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Mezinárodní bezpečnost.

3.–4. týden Americká bezpečnostní politika.

5.–6. týden Úskalí exportu demokracie.

7.–8. týden Bezpečnostní politika Číny.

9.–10. týden Bezpečnostní politika Ruska.

11.–12. týden Globalizace.

13.–14. týden Paradox pokroku.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•EICHLER, Jan. Expanze na pozvání: rozšiřování NATO a jeho důsledky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4279-6.

•KREJČÍ, Oskar. Zahraniční politika USA: ideje, doktríny, strategie. 2., upr. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-003-4.

Doporučená literatura:

•KREJČÍ, Oskar. Geopolitika Ruska. Praha: Professional Publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-9-0.

•LOUŽEK, Marek. Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3064-9.

•MEARSHEIMER, John J. a Stephen M. WALT. Izraelská lobby a americká zahraniční politika. Žďár nad Sázavou: Bodyart Press, 2014. ISBN 978-80-87525-31-9.

•CABADA, Ladislav a Šárka WAISOVÁ. Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny. Praha: Togga, 2018. ISBN 978-80-7476-139-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: