Jste zde

F7PBPBIC - Biologie člověka

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPBIC ZK 3 2P česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
F7KBPBIC
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je především vysvětlit vztahy mezi stavebními a funkčními principy stavby lidského organismu. Předmět klade důraz na základní informace z anatomie a elementární principy fyziologických procesů. Smyslem této koncepce předmětu je v obeznámení studentů s funkční morfologií orgánů a jejich klinickým významem v návaznosti na další předměty z oblasti toxikologie, radiobiologie apod.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: aktivní přístup studentů na přednáškách a plnění zadaných úkolů.

Osnova přednášek:

1. týden Základy buněčné fyziologie. Buněčné organely. Proteosyntéza na buněčné úrovni. Buněčný pohyb. Kmenové buňky – léčebné využití, biologická léčba.

2. týden Funkční morfologie tkání, obecná stavba kosti, růst, mechanické vlastnosti kostí. Obecná stavba kloubu, principy kloubní mechaniky. Aplikace morfologie pohybového systému v klinických oborech.

3. týden Fyziologie pohybového systému. Kloubní mechanika. Generátory pohybu – svalový systém. Propriocepce. Principy řízení motoriky.

4. týden Princip stavby GIT a dýchacího systému. Projekce orgánů břišní a hrudní dutiny. Anatomie GIT a dýchacího systému v klinické aplikaci: žlučové cesty, ileocékální krajina, mechanika dýchání. Fyziologie dechové resuscitace.

5. týden Principy funkce GIT a funkce dýchacího systému. Fyziologie jater a slinivky břišní. Trávení a vstřebávání. Přenos kyslíku krví. Vitamíny. Racionální výživa.

6. týden Principy stavby oběhové soustavy. Stavba cévní stěny – klinické aplikace. Srdce. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body – zástava krvácení. Ischemická choroba srdeční – morfo-funkční základ.

7. týden Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, principy EKG. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování.

8. týden Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) – morfologická struktura a fyziologické aplikace. Dynamika močových cest a močového měchýře. Fyziologické těhotenství a mechanika porodu. Základní embryologické pojmy. Vrozené vady.

9. týden Řídicí systémy (imunitní, endokrinní a nervový) – obecná morfologie, morfologické základy neurověd (obecná neuroanatomie). Glie.

10. týden Akční a klidový potenciál. Míšní a hlavový nerv. Reflex, reflexní oblouk. Míšní segment. Přehled míšní reflexologie.

11. týden Neuroanatomie míchy, mozkového kmene, mozečku, mezimozku. Neurokrinie. Chemické a morfologické dráhy CNS. Fyziologie RF, funkční anatomie mozečku.

12. týden Morfologie koncového mozku. Korová projekce motoriky, senzitivity, zraku a sluchu. Anatomie emocí a paměti. Neurologické a psychiatrické aplikace morfologických znalostí CNS. Limbický systém.

13. týden Oko – stavba a funkce.

14. týden Ucho a statokinetické ústrojí – stavba a funkce.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. 3. dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-247-3240-4.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie člověka. Praha: ČVUT – Česká technika, 2013. ISBN 978-80-01-05249-5.

•MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-802-4739-182.

Doporučená literatura:

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3., přeprac. vydání. Praha: Galen, 2016. ISBN 978-80-7492-238-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 

Metodická příručka nebo studijní opora: