Jste zde

F7PBZUS - Praxe pod přímým vedením – úvodní soustředění

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUS Z 1 40XH česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem úvodního soustředění je seznámit studenty s prací zdravotnických záchranářů, a to jak v přednemocniční neodkladné péči, tak i v nemocniční neodkladné péči a ve všech dalších oblastech, kde zdravotnický záchranář může působit. V rámci soustředění jsou studenti seznámeni se základy integrovaného záchranného systému (IZS) a jeho funkcí při přípravě a řešení mimořádné události za pomocí praktické ukázky techniky a modelových situací.

Úvodní soustředění má také za cíl seznámení se v novém kolektivu, vytvoření interpersonálních vazeb studentů, vytvoření návyku práce v kolektivu a budování důvěry při práci s kolegy.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické opakování probíraných úkonů.

Požadavky na studenta: 100 % účast na kurzu.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Náplň úvodního soustředění:

•BOZP, úvodní vstup o studiu na vysoké škole, o studiu zdravotnického záchranářství, možnosti stáží a praxí, možnosti uplatnění v praxi.

•Základy první pomoci, první kontakt s postiženým, zásady bezpečného přístupu.

•Základy lanových technik.

•Přednáška o vyhledání v terénu a evakuace, vč. jejich praktického nácviku.

•Základy lanových technik – slanění, jumarování, navázání osoby.

•Základy pohybových aktivit se zaměřením na gymnastiku, základy sebeobrany a první pomoc zaměřená na poranění při pohybových aktivitách.

•Základy záchrany z vody.

•Sportovní den zaměřený na skupinové volnočasové aktivity, míčové hry, aj.

•Praktická ukázka práce jednotlivých složek IZS – HZS, Policie ČR a ZZS a jejich spolupráce v místě mimořádné události.

•Praktická ukázka práce ostatních složek IZS – např. studenti doprovází kynologické psy při vyhledávání.

•Celodenní týmová soutěž „Budoucí záchranář“ – závod je koncipován jako běžecký, ve kterém si studenti vyzkouší technicko-silové disciplíny související s prací zdravotnického záchranáře, součástí závodu je také aplikace nově nabytých teoretických znalostí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Vzhledem k povaze předmětu není nabízena.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Informace před začátkem praxe 2023374.41 KB