Jste zde

F7PBZKPD - Kurz praktických dovedností

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKPD ZK 4 40XH česky
Garant předmětu:
Věra Adámková
Přednášející:
Věra Adámková, Pavel Böhm, Tomáš Heřman, Eva Němec, Robert Pleskot
Cvičící:
Věra Adámková, Pavel Böhm, Tomáš Heřman, Eva Němec, Robert Pleskot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kurz je koncipován formou modelových situací, které vycházejí z reálných kazuistik z oblasti přednemocniční neodkladné péče a nemocniční akutní péče podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., která upravuje působnost a pravomoci zdravotnických povolání.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška z probraných témat.

Požadavky na studenta: docházka (100 %).

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Náplň odborného kurzu:

•Prvotní vyšetření ABCDE.

•Kardiopulmonální resuscitace všech věkových skupin.

•Kardiopulmonální resuscitace specifických stavů a reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu.

•Zástava život ohrožujícího krvácení.

•Elektrokardiografie; život ohrožující arytmie a jejich léčba v terénu.

•Vyprošťování, fixace a transport zraněných osob.

•Oxygenoterapie a umělá plicní ventilace.

•Nácvik různých typů odběrů biologického materiálu.

•Zajištění a ošetřování vstupů do cévního řečiště.

•Elektroimpulzoterapie.

•Zprůchodňování dýchacích cest bez pomůcek a s pomůckami.

•Řešení hromadného postižení zdraví.

•Výkony v kompetenci zdravotnického záchranáře dle vyhlášky č. 55/2011 Sb.

•Modelové situace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů: pro zdravotnické záchranáře. Praha: Grada, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015, 173 s. ISBN 978-80-01-05666-0.

•REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

•JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2015, 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.

Doporučená literatura:

•VACHEK, Jan, Vít MOTÁŇ, Oskar ZAKIYANOV a kol. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, 2018, 395 s. ISBN 978-80-7345-550-7.

•DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

•BULÍKOVÁ, Táňa. EKG pro záchranáře nekardiology. Praha: Grada Publishing, 2015, 96 s. ISBN 978-80-247-5307-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Rozpis kurzu 2024298.1 KB