Jste zde

F7PBZOAT - Odborná anglická terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOAT Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Eva Motyčková
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Mariňáková, Eva Maxová, Eva Motyčková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje v prvé části semestru na zopakování základních gramatických pravidel a upevnění nezbytné slovní zásoby a společenské konverzace, ve druhé části na získání základní slovní zásoby z oblasti anatomie, první pomoci, onemocnění, nemocničních zařízení a oddělení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách a písemný zápočtový test (minimálně 60 %), prezentace v hodině plus pracovní list, docházka ( možné 3 absence).

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Introduction, the human body.

2. týden The hospital and the wards, giving instructions.

3. týden Pharmacology, body systems.

4. týden Musculoskeletal system.

5. týden Orthopaedics.

6. týden Circulatory system.

7. týden Digestive system.

8. týden Respiratory system.

9. týden Urinary system.

10. týden Reproductive system.

11. týden First aid, nervous system.

12. týden Emergency situations, endocrine system.

13. týden Test.

14. týden Assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•POHL, Alison. Test Your Professional English: Medical: Medicine. Penguin, 2002, 112 s. ISBN 978-05-8245-147-6.

•TOPILOVÁ, Věra. Medical English. Praha: Tobiáš, 2001, 273 s. ISBN 80-7311-001-6.

Doporučená literatura:

•GOGELOVÁ Helena. Angličtina pro fyzioterapeuty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Image icon Admission page 1428.82 KB
Image icon Admission page 2373.87 KB
Image icon Admission page 3389.03 KB
Image icon Admission page 4451.52 KB
Image icon Coronary page 1382.83 KB
Image icon Coronary page 2372.69 KB
Image icon Cycle paramedic402.08 KB
Image icon Accidents376.45 KB
Image icon Triage411.88 KB
Image icon Accidents exercise 3392.34 KB