Jste zde

F7PBZZBP - Zpracování bakalářské práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZBP Z 8 160XH česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Příslušný počet hodin studenti využijí ke zpracování bakalářské práce. Studenti vypracují závěrečnou práci na vybrané téma dle stanovených požadavků, se kterými byli studenti seznámeni v rámci předchozího studia.

Závěrečná práce bude studentem předložena garantovi předmětu a následně bude zhodnocena úroveň práce jak z hlediska obsahového, tak z hlediska splnění formálních požadavků.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: kontrola zpracování závěrečné práce.

Požadavky na studenty: zpracování závěrečné práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•podle zaměření závěrečné práce

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007, 66 s. ISBN 978-80-246-1365-9.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008, 162 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

•TICHÁ, Ludmila. Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Formulář pro potvrzení zápočtu144 KB