Jste zde

F7PBZISVZ - Informační systémy ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZISVZ KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
David Jirsa, Zoltán Szabó
Přednášející:
Dagmar Brechlerová, David Jirsa
Cvičící:
Martin Bejtic, Tomáš Hrůza, David Jirsa
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou informačních systémů obecně, pak podrobněji zejména nemocničních informačních systémů (NIS), manažerských informačních systémů a integraci a propojení jednotlivých zdravotnických informačních systémů. Dále systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy a integrace heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních služeb a médií. Kvality zdravotnických informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. - podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem. Celkově je možné získat až 100 bodů, z toho až 70 bodů ze závěrečného teoretického testu. Maximálně 30 bodů lze získat za počítačová cvičení (15 bodů lze získat za úlohy na cvičeních a 15 bodů lze získat za praktický test, který se uskuteční na 5. cvičení).

Účast na cvičeních je povinná. Povolena je maximálně jedna absence, absenci je nutné řádně omluvit a doložit (např. potvrzení od lékaře). Pro připuštění k závěrečnému testu je nutné splnit podmínky ze cvičení (tj. docházka a minimálně 15 bodů ze cvičení).

Pro ukončení předmětu je potřeba získat celkově minimálně 50 bodů (min. 15 bodů ze cvičení). Hodnocení je podle následující stupnice: A (100-90 bodů), B (89-80 bodů), C (79-70 bodů), D (69-60 bodů), E (59-50 bodů), F (méně než 50 bodů).

Osnova přednášek:

1.–2. týden Informační systémy ve zdravotnictví (ISZ). Definice systému. Informační systém (IS). Jednotlivé etapy vývoje IS. Identifikace a autentizace: hesla, útoky na hesla, požadavky na hesla, biometriky, užití kryptografie.

3.–4. týden IT infrastruktura, HW vybavení počítače, paměti, procesory. Počítačová síť (PS). Klasifikace PS. Topologie PS. Rozdělení serverů na souborový, databázový, poštovní, terminálový, www, aplikační. Komunikační rozhraní počítače.

5.–6. týden Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografie, kryptoanalýza. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS.

7.–8. týden Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

9.–10. týden Nemocniční informační systémy (NIS), součásti NIS, PACS, DICOM. Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a HL7, SNOMED CT. Systémy klasifikace diagnóz a procedur, komplexní klasifikační systémy. Základní principy rozhodování. Rozhodovací modely.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Úvod do informačních systémů, bezpečnost IS ve zdravotnictví; Informační systém Medicus: Základní ovládání a nastavení programu; Kartotéka: vyhledávání pacienta, filtr; Práce s pacientem - Karta pacienta: Identifikace pacienta, Anamnéza, Dekurz, Medikace, Recepty, Žádanky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Vitální funkce (Výška a váha, Tlak a puls); Objednání pacienta.

3.–4. týden Informační systém Hospitalizace NIS Akord: Základní ovládání programu; Založení pacienta, Příjem pacienta, Práce s pacientem - Přeložení pacienta, Medikace, Vitální funkce, Diagnózy, Vytvoření žádanky na RDG a SONO, Poukaz na ortopedickou pomůcku, Propouštění pacienta. Informační systém Ambulance NIS Akord - zpracování žádanky na RDG oddělení, odeslání výsledků zpátky na oddělení.

5.–6. týden IS Medistar: Základní ovládání programu - Informace o pacientovi; Práce s pacientem - Založení pacienta, Karta pacienta, Žádanky, Diagnózy.

7.–8. týdenMédia pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie. Lidský faktor a hesla. Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis. Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

9.–10. týden Závěrečná úloha (praktický test z probraných IS)

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Zdravotnické záchranářství.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví – Informační systémy. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 308 s. ISBN 978-80–01-04720-0.

ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002, 162 s. ISBN 80-246-0609-7.

Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách. 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce. Praha, Stapro, 2000, 104 s. ISBN 80-238-5688-X.

Doporučená literatura:

ŠPUNDA, Miloslav a Jaroslav DUŠEK. Zdravotnická informatika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 324 s. ISBN 978-80-246-1378-9.

Studijní pomůcky:

Informační systém Medicus, NIS Akord, Informační systém Medistar

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: