Jste zde

F7PBZGYP - Gynekologie a porodnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZGYP ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Kateřina Řípová
Přednášející:
Kateřina Řípová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je postaven na základech anatomie, fyziologie a patologie ženských reprodukčních orgánů, ve kterém má záchranář získat vědomosti a dovednosti v péči o ženu zaměřené na všechna období jejího života. Výuka je rozdělena do dvou částí. První část zaměřena na oblast gynekologie a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče. Zvláštní pozornost je věnována náhlým gynekologickým onemocněním. Druhá část se zabývá problematikou těhotenství a následného šestinedělí.

Poslední hodina bude věnována praktickému nácviku.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: první a druhý termín formou písemného testu (30 otázek typu multiple choice), třetí termín proběhne ústní formou.

Požadavky na studenta: znalost rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury, účast na přednáškách

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. Úvod do gynekologie a porodnictví, anatomie, fyziologie rodidel, poruchy vývoje, pohlavní cyklus ženy, základy gynekologické endokrinologie, období života ženy

2. Záněty ženských pohlavních orgánů, Sterilita a infertilita.

3. Plánované rodičovství a antikoncepce, umělé přerušení těhotenství. Prekancerózy a dystrofie ženských pohlavních orgánů

4. Nezhoubné a zhoubné nádory, trofoblastická nemoc

5. Vyšetřovací metody v gynekologii, prevence, dispenzarizace, malé a velké operační výkony. Náhlé příhody břišní

6. Zásady dispenzární péče o těhotné ženy v ČR, perinatologická centra. Fyziologické těhotenství, vývoj plodu, fyziologické změny v organizmu těhotné ženy, porodní cesty, porodní síly

7. Potrat. Vyšetřovací metody v porodnictví. Plod jako subjekt porodu. Porodní mechanizmus

8. Mechanismus porodu. Spontánní porod. Porod koncem pánevním, nepravidelné porodní mechanizmy, porodnické operace

9. Patologické stavy v těhotenství. Krvácení v těhotenství, během porodu a v šestinedělí, Fyziologické a patologické šestinedělí

10. Praktická část

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Seznámení studenta se základní problematikou gynekologie a porodnictví a péče o gynekologické pacientky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROZTOČIL, Aleš a kol. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, 656 s. ISBN 978-80-247-5753-7.

•ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 508 s. ISBN 978-802-4728-322

•KUDELA, Milan et al. Základy gynekologie a porodnictví. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 274 s. ISBN 978-80-2441-975-6.

Doporučená literatura:

•MACKŮ, František a Evžen ČECH. Gynekologie. Praha: Informatorium, 2002, 171 s. ISBN 978-80-7333-001-9.

•MACKŮ, František a Evžen ČECH. Porodnictví. Praha: Informatorium, 2002, 143 s. ISBN 978-80-8607-392-7.

•ZWINGER, Antonín et al. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 532 s. ISBN 80-7262-257-9.

•CITTERBART, Karel et al. Gynekologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2001, 278 s. ISBN 80-7262-094-4.

•HÁJEK, Zdeněk a kol. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada, 2001, 440 s. ISBN 80-2470-418-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram výuky ZS 2023/202416.45 KB