Jste zde

F7PBZMVP - Metodologie výzkumné práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZMVP KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Monika Donevová, Michaela Morysková, Leoš Navrátil, Václav Navrátil, Josef Požár, David Skoruša
Cvičící:
Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu nejsou žádné požadavky..

Zápočet bude udělen na konci semestru.

Osnova přednášek:

1. téma Obecné zásady psaní závěrečných prací.

2. téma Základy typografie. Informační etika, tvorba bibliografických citací. Jak vzniká monografie.

3. téma Úkoly vědecké knihovny, organizace, výpůjční činnost, práce s informacemi, zpracovávání rešerší.

4. téma Citování, citační indexy

5. téma Evropské informační zdroje.

6. téma Grantová politika v České republice a v Evropské unii. Metody hodnocení vědecké práce.

7. téma Principy vědecké práce ve zdravotnictví.

8. téma Klinický a experimentální výzkum.

9. téma Etická komise

10. téma Program THESIS

Osnova cvičení:

cvičení v syllabu předmětu nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Pu-blishing, 2003, 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

HUŠÁK, V. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007, 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

.

LIŠKA, V. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004, 149 s. ISBN 80-86419-60-6.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005, 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3.

KATUŠČÁK, D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008, 162 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

TICHÁ, L., CIVÍNOVÁ, Z., MORYSKOVÁ, M., TRTÍKOVÁ, I., NĚMEČKOVÁ, L. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprá-vy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

VACKOVÁ, A. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007, 66 s. ISBN 978-80-246-1365-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: