Jste zde

F7PBZMS - Modelové situace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZMS Z 1 1C česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je praktické zvládnutí ošetřovatelských postupů specifických pro práci zdravotnického záchranáře. Výuka navazuje na znalosti základů ošetřovatelských postupů, vyžaduje analytické myšlení a spolupráci v týmu. Modelové situace se budou odehrávat v terénu a na lůžku, které bude odpovídat standardu jednotce intenzivní a resuscitační péče a urgentního příjmu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zvládnutí správného diagnostického a léčebného postupu v rámci modelové situace.

Požadavky na studenta: splnění docházky (min 90 %).

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Zácvik na hi-tech modelech (novorozenec, dítě, dospělý) a zácvik pro jednotlivé přístroje potřebné k výuce (např. odsávačka, monitor vitální funkcí, tlakové lahve a jejich ventily, uzavřené okruhy atd.).

2. týden Nácvik transportních poloh postiženého, správného transportu pacienta v terénu a naložení do sanitního vozu vč. jeho fixace. Opakování správné manipulace s pacientem na lůžku.

3. týden Modelové situace pro správné vyplnění výjezdové dokumentace, práce zdrav. záchranáře v místě mimořádné události a užívání nemocniční dokumentace (tisk i PC).

4. týden Modelové situace pro diferenciální diagnostiku a terapeutické řešení polymorbidního pacienta.

5. týden Modelové situace pro diferenciální diagnostiku a terapeutické řešení onkologického pacienta.

6. týden Modelové situace pro diferenciální diagnostiku neurologického deficitu (centrální i periferní poškození).

7. týden Modelové situace pro diferenciální diagnostiku a terapeutické řešení bolestí na hrudi.

8. týden Modelové situace akutních zástav krvácení a následné terapie.

9. týden Modelové situace pro diferenciální diagnostiku stavů označených NACA I – III.

10. týden Opakování probraných modelových situací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů: pro zdravotnické záchranáře. Praha: Grada, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015, 173 s. ISBN 978-80-01-05666-0.

•REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

•JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2015, 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.

Doporučená literatura:

•VACHEK, Jan, Vít MOTÁŇ, Oskar ZAKIYANOV a kol. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, 2018, 395 s. ISBN 978-80-7345-550-7.

•DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky 2023/202497.35 KB