Jste zde

F7PBZSL - Soudní lékařství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZSL KZ 2 1P česky
Garant předmětu:
Miloš Sokol
Přednášející:
Miloš Sokol
Cvičící:
Miloš Sokol
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z oboru soudního lékařství v návaznosti na legislativní a medicinsko-právní problematiku, jejíž znalost se v moderním a právní státě stává nezbytností každého zdravotníka.

Požadavky:

1.Doporučená účast na přednáškách.

2.Další samostudium dle doporučené literatury.

3.Závěrečný test – 20 otázek

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

A – 19 až 20

B – 17 až 18

C – 15 až 16

D – 13 až 14

E – 10 až 12

F – 9 a méně

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

Vymezení pojmu soudní lékařství, koncepce oboru, historie a význam.

Smrt, základní pojmy, důkaz smrti. Smrt mozku, posmrtné odnímání orgánů – dárcovský program, transplantační zákon.

Vyšetření na místě nálezu zemřelého, posmrtné změny.

Některé mechanizmy násilné smrti, typy poranění a jejich diagnostika.

Postup při úmrtí v terénu a v nemocničním zařízení.

Těhotenství a porod ze soudně-lékařského hlediska, vražda novorozence matkou, násilí vůči dítěti.

Náhlé úmrtí, SIDS.

Identifikace (forenzní antropologie, stomatologie, sérologie, genetika).

Forenzní toxikologie, alkohol, drogy. Alkohol, drogy v praxi soudního lékaře.

Dopravní nehody. Hromadné nehody a katastrofy.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HIRT, Miroslav a František VOREL. Soudní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2016, 240 s. ISBN 978-80-247-5680-6.

Doporučená literatura:

•ŠTEFAN, Jiří a Jan MACH. Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi. Praha: Grada Publishing, 2005, 264 s. ISBN 80-247-0931-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2023/2024479 KB