Jste zde

F7PBZKP - Komunitní péče

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKP Z 1 1P česky
Garant předmětu:
Eva Jandová
Přednášející:
Eva Jandová
Cvičící:
Eva Jandová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student se seznámí s úkoly praktického lékaře, zejména v oblasti primární péče a jeho spolupráce s dalšími složkami působícími v oblasti komunitní péče (úkoly zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře v oblasti péče o nemocné v domácím prostředí, spolupráce s organizacemi poskytující home care, spolupráce s domovy s chráněnými byty a s péčí o seniory), spolupráce praktického lékaře s orgány samosprávy, s posudkovými lékaři. Dále se posluchači seznámí se s rozsahem služeb doplňující primární péči jako alternativy specializované a institucionalizované péče poskytované na regionální úrovni, orientované na skupiny a celé komunity. V rámci studia se studenti seznámí s principy komunitní péče, komunitním plánováním, realizací, hodnocením intervencí zaměřených na zdraví komunity. Dokáže využít znalostí metod pro vyhledávání, zpracování a hodnocení rizik zdravotního stavu posuzované komunity z hlediska biologického, psychologického, duševního, environmentálního a sociálního. Student se seznamuje s komunitní péčí o rodinu, o dítě, o ženu, o kulturně odlišné skupiny, o osoby sociálně slabé, nepřizpůsobivé. Orientuje se v systému zdravotnických služeb v oblasti komunitní péče, zná základní a navazující druhy sociálních služeb, zná účinné metody při tvorbě plánů komunitní péče.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtová práce.

Požadavky na studenta: vytvořit a obhájit zápočtovou práci na téma komunitní centrum pro různé věkové skupiny, handicapované spoluobčany, rizikové skupiny a seniory.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Komunita – definice, charakteristika, základní typologie komunity. Komunitní péče.

3.–4. týden Komunitní služby a instituce. Typy organizací komunitní péče. Komunitní plánování.

5.–6. týden Vybrané sociální služby a instituce v komunitní péči. Rodina jako klient. Domácí péče.

7.–8. týden Vybrané zdravotní služby a instituce v komunitní péči. Metody hodnocení rizik zdravotního stavu. Hodnocení zdravotních rizik. Péče o seniory a klienty vyžadující trvalou odbornou péči ve specializovaných zařízení.

9.–10. týden Úkoly praktického lékaře v primární péči, rozsah jím poskytovaných služeb, základní vybavení ordinace praktického lékaře.

11.–12. týden Spolupráce praktického lékaře s dalšími složkami poskytující komunitní péči (trvalou nebo formou stacionáře), službami poskytujícími home care péči, úkoly zdravotní sestry u praktického lékaře.

13.–14. týden Spolupráce praktického lékaře s orgány samosprávy, posudkovými lékaři, institucemi sociální péče, osvětová činnost, návštěvní činnost jako nezbytná součást povinnosti praktického lékaře. Problematika komunitní péče u kulturně odlišných skupin.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JAROŠOVÁ, Darja. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007, 100 s. ISBN 978-80-247-2150-7.

•KALINA, Kamil. Terapeutická komunita. Praha: Grada, 2008, 400 s. ISBN 978-80-247-2449-2.

•KLEVETOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

•MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství 1. díl. Praha: Grada, 2016, 260 s. ISBN 978-80-271-0131-3.

•MLÝNKOVÁ, Jana. Pečovatelství 2. díl. Praha: Grada, 2017, 300 s. ISBN 978-80-271-0132-0.

•PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015, 200 s. ISBN 978-80-262-0932-4.

•PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011, 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.

Doporučená literatura:

•HROZENSKÁ, Martina a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Sociální péče o seniory. Praha: Grada, 2013, 191 s. ISBN 978-80-247-4139-0.

•KUKLA, Lubomír. Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. Praha: Grada, 2016, 456 s. ISBN 978-80-247-3874-1.

•KUZNÍKOVÁ, Iva a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011, 212 s. ISBN 978-80-247-3676-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2023/2024207.11 KB