Jste zde

F7PBZKPR - Klinická propedeutika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKPR Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Petr Jelínek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Jedná se o teoreticko-praktický předmět, který je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky ošetřovatelských postupů a dovedností. Obsahuje ucelené informace o možnostech základního fyzikálního vyšetření pacienta na základě znalostí anatomie a fyziologie lidského těla v kontextu symptomatologie onemocnění. Důraz bude kladen na získání základních praktických dovedností fyzikálního vyšetření pacienta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: hodnocení bude dáno průnikem výsledků hodnocení práce posluchače na cvičeních, průběžné kontroly znalosti a úspěšného složení zápočtového ověření teoretických poznatků a praktických dovedností (odběr anamnézy, vyšetření pacienta).

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, v případě nemoci či jiné odůvodnitelné překážky v účasti na lekci je třeba tuto absenci nahradit po individuální dohodě s lektorem.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

1. lekce Komunikace zdravotnický záchranář – nemocný v podmínkách PNP Obecné rysy diagnostického procesu. Anamnéza jako strukturovaný rozhovor, Cíle a výtěžnost pro stanovení diagnosy.

2.lekce Techniky fyzikálního vyšetření, podstata, provedení, výtěžnost. Orientace na trupu.

3. lekce Vyšetření hlavy, orientace na hlavě, základní vyšetřovací postupy orientované na měkké tkáně hlavy vč. adnex a skelet obličejové a mozkové části hlavy. Základní vyšetření dutiny ústní, nosu, očí a uší. Vyšetření krku: arterií, krčních žil, mízních uzlin, štítné žlázy.

4. lekce Vyšetření hrudníku, tvar hrudníku, dýchací pohyby, vyšetření prsů, základní dovednosti, pojmy a výtěžnost fyzikálního vyšetření..

5. lekce Vyšetření břicha, orgánů dutiny břišní, malé pánve a retroperitonea, základní dovednosti, pojmy a výtěžnost fyzikálního vyšetření..

6. lekce Vyšetření končetina a páteře.

7. lekce Seminář. Speciální vyšetřovací techniky.

8. lekce Vyhodnocení nálezu anamnesy a fyzikálního vyšetření, indikace dalších vyšetřovacích metod.

9. lekce Opakování

10. lekce Prezentace seminárních prací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TŘEŠKA, Vladislav. Propedeutika vybraných klinických stavů, Praha: Grada, 2003, 460 s. ISBN 80-247-0239-8.

•VELEMÍNSKÝ, Miloš. Klinická propedeutika. 6. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2012, 168 s. ISBN 978-80-7394-360-8.

•CHROBÁK, Ladislav et al. Propedeutika vnitřního lékařství, Praha: Grada Publishing, 2009, 200 s. ISBN 80-247-1309-8.

Doporučená literatura:

•DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-247-4571-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: