Jste zde

F7PBZKPSP - Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKPSP Z 4 40XH česky
Přednášející:
Pavel Böhm (gar.)
Cvičící:
Pavel Böhm (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Tento typ vzdělávacího kurzu si klade za cíl seznámit studenty se základy práce řidiče u zdravotnické záchranné služby a především umožnit kvalifikovaný nástup zdravotnickým záchranářům na pozici záchranář-řidič ZZS, zvýšit moderním způsobem kvalifikaci zdravotnických záchranářů v oblasti řízení vozidel ZZS, připravit záchranáře na další systémové vzdělávací a tréninkové prvky po začlenění zdravotnických záchranářů na jednotlivé složky ZZS, jednoznačným způsobem ovlivnit rizikovost zásahů z pohledu dojezdu posádky k události a zpět, a to v případě nástupu zdravotnického záchranáře na pozici řidič ZZS v nejbližším období po absolvování školy a prakticky zvýšit podvědomí o tom, že uřídit sanitní vozidlo pod majákem se nedá pouze tím, že se získá řidičské oprávnění.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: test v rozsahu znalostí autoškoly a probírané problematiky.

Požadavky na studenta: účast na kurzu (100 %).

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Náplň odborného kurzu:

•Opakování pravidel silničního provozu, předpisy pro vozidla s právem přednosti v jízdě.

•Informace o vozidlech IZS a jejich specifikací, pravidla pro jízdu v těžko přístupném terénu.

•Praktické užití speciálních dopravních a transportních prostředků na polygonu.

•Navigace a navigační systémy pro vozidla IZS a navigace v terénu pro výjezdové skupiny ZZS.

•Systémy dopravy pacientů – RLP, RZP, RV, LZS.

•Praktická ukázka práce na LZS (letiště Václava Havla).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARTÁK, Matěj. Autoškola 2018: značky, pravidla a testy platné od 1.1.2018. Vydání osmé. Praha: Plot, 2018, 324 s. ISBN 978-80-7428-317-8.

•SOUČEK, Radovan. Doprava v krizových situacích. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2008, 245 s. ISBN 978-80-86530-46-8.

Doporučená literatura:

•BRŮHA, Dominik. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 560 s. ISBN 978-80-7357-661-5.

•KOCOUREK, Josef. Metodika sledování dopravních konfliktů. V Praze: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2011, 80 s. ISBN 978-80-01-04752-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: