Jste zde

F7PBZKPSP - Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKPSP Z 4 40XH česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Tento typ vzdělávacího kurzu si klade za cíl seznámit studenty se základy práce řidiče u zdravotnické záchranné služby a především umožnit kvalifikovaný nástup zdravotnickým záchranářům na pozici záchranář-řidič ZZS, zvýšit moderním způsobem kvalifikaci zdravotnických záchranářů v oblasti řízení vozidel ZZS, připravit záchranáře na další systémové vzdělávací a tréninkové prvky po začlenění zdravotnických záchranářů na jednotlivé složky ZZS, jednoznačným způsobem ovlivnit rizikovost zásahů z pohledu dojezdu posádky k události a zpět, a to v případě nástupu zdravotnického záchranáře na pozici řidič ZZS v nejbližším období po absolvování školy a prakticky zvýšit podvědomí o tom, že uřídit sanitní vozidlo pod majákem se nedá pouze tím, že se získá řidičské oprávnění.

Požadavky:

Řidičské oprávnění sk. B.

Spoluúčast studenta: 2.500,- Kč

Platba na č.ú.: 27-7380010287/0100; variabilní symbol: PRVNÍCH 6 ČÍSLIC Z RODNÉHO ČÍSLA

Platbu proveďte do 10. 4. 2024.

Termín konání:

22. a 23. 4. 2024 teorie (FBMI)

24. 4. 2024 praktické řízení - polygon Hradec Králové

Splnění závěrečného testu v hladině úspěšnosti min. 70 %.

100 % docházka

Osnova přednášek:

Témata teoretické části obecně:

- shrnutí předpisů v silniční dopravě

- problematika defenzivní jízdy

- jízdy pod výstražným světelným signálem - vozidlo s právem přednostní jízdy

- praktické ukázky - reálná videa z výjezdů, které jsou pořízeny kamerami ve vozidlech ZZS a jejich rozbor.

Témata podrobněji:

Právní předpisy

- legislativa provozu vozidel na pozemní komunikaci,

- legislativa vozidel s právem přednostní jízdy

- právní předpisy specifikující vozidla ZZS,

- právní předpisy specifikující vybavení vozidel ZZS,

- jízda s vozidly ZZS při společných zásazích složek IZS dle STČ/IZS.

Základní konstrukce vozidel

- typy vozidel využívaných u ZZS,

- konstrukční provedení vozidel vzhledem k jejich jízdním vlastnostem, smysl a funkce konstrukčních prvků pro podporu řidiče

- kontrola vozidla před jízdou, bezpečnost a provozní kapaliny,

- pravidelná údržba vozidel, systém každodenních a pravidelných kontrol vozidel prováděných řidičem.

Bezpečná jízda

- základy bezpečné jízdy,

- defenzivní jízda,

- krizové brzdění,

- jízda v terénu,

- jízda s vozidly s automatickou převodovkou,

- jízda s vozidlem s pohonem 4x4 nebo jiným.

Ostatní témata

- znalosti orientace v mapách (určení své polohy, vyhledávání v mapě) - místopis

- orientace při práci s GPS a mapovými podklady v elektronické verzi

- obsluha navigačních a komunikačních technologií

- zastavení u případu

- obsluha přenosu dat na ZOS ZZS

- vyplňování potřebné dokumentace k provozu vozidel ZZS

- systém hlášení závad na vozidlech a objednávání spotřebního materiálu

Osnova cvičení:

Náplň odborného kurzu:

•Opakování pravidel silničního provozu, předpisy pro vozidla s právem přednosti v jízdě.

•Informace o vozidlech IZS a jejich specifikací, pravidla pro jízdu v těžko přístupném terénu.

•Praktické užití speciálních dopravních a transportních prostředků na polygonu.

•Navigace a navigační systémy pro vozidla IZS a navigace v terénu pro výjezdové skupiny ZZS.

•Systémy dopravy pacientů – RLP, RZP, RV, LZS.

•Praktická ukázka práce na LZS (letiště Václava Havla).

Cíle studia:

1. opakování pravidel silničního provozu, předpisy pro vozidla s právem přednosti v jízdě.

2. informovat o vozidlech IZS a jejich specifikací, pravidel pro jízdu v těžko přístupném terénu.

3. praktické užití speciálních dopravních a transportních prostředků na polygonu v Hradci Králové

4. Navigace a navigační systémy pro vozidla IZS a navigace v terénu pro výjezdové skupiny ZZS.

5. Systémy dopravy pacientů - RLP, RZP, RV, LZS.

6. praktická ukázka práce na LZS (letiště Václava Havla).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

BARTÁK, Matěj. Autoškola 2024: značky, pravidla a testy platné od 1.1.2024. Vydání deváté. Praha: Plot, 2023. ISBN 978-80-7428-317-8.

SOUČEK, Radovan. Doprava v krizových situacích. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2008, 245 s. ISBN 978-80-86530-46-8.

SOUČEK, Vladimír. Autoškola 2013. Praha: Ottovo nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7451-271-1

Doporučená literatura:

•BRŮHA, Dominik. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 560 s. ISBN 978-80-7357-661-5.

•KOCOUREK, Josef. Metodika sledování dopravních konfliktů. V Praze: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2011, 80 s. ISBN 978-80-01-04752-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: