Jste zde

F7PBZOATP - Odborná anglická terminologie (konverzace pro pokročilé)

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOATP Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Eva Motyčková
Přednášející:
Cvičící:
Eva Maxová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je rozvinutí a upevnění používání anglického jazyka s důrazem na jeho mluvenou formu pro potřeby zdravotnických záchranářů. Studenti by si měli osvojit specifický slovník spojený s jejich zaměřením a získat jistotu při běžné anglické konverzaci. Témata seminářů mají fluidní charakter.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný test ( na 60%)

Požadavky na studenty: docházka ( 2 absence možné), prezentace na odborné téma dle dohody s vyučující

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

1. týden Introduction, the human body.

2. týden The hospital and the wards, giving instructions.

3. týden Pharmacology, body systems.

4. týden Musculoskeletal system.

5. týden Orthopaedics.

6. týden Circulatory system.

7. týden Digestive system.

8. týden Respiratory system.

9. týden Urinary system.

10. týden Reproductive system.

11. týden First aid, nervous system.

12. týden Emergency situations, endocrine system.

13. týden Test.

14. týden Assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

. POHL, Alison. Test Your Professional English: Medical: Medicine. Penguin, 2002, 112 s. ISBN 978-05-8245-147-6.

. TOPILOVÁ, Věra. Medical English. Praha: Tobiáš, 2001, 273 s. ISBN 80-7311-001-6.

Doporučená literatura:

. GOGELOVÁ Helena. Angličtina pro fyzioterapeuty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: