Jste zde

F7PBZORPNP - Operační řízení přednemocniční neodkladné péče

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZORPNP KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Böhm
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchači budou seznámeni s činností zdravotnického operačního střediska. Výklad postupuje přes legislativní ukotvení činností zdravotnického operačního střediska (ZOS) a kompetencí operátorů, technologie používané na ZOS, práce s nimi a znalosti potřebné pro příjem a vyhodnocení tísňové výzvy a poskytování telefonicky asistované první pomoci a telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Dále se posluchači seznámí s principy operačního řízení při běžném provozu zdravotnické záchranné služby i při řešení mimořádných událostí.

Cvičení jsou zaměřena na osvojení dovedností potřebných pro práci na zdravotnickém operačním středisku a to zejména na práci s mapovými podklady, komunikaci s volajícím a radiokomunikaci.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: řešení modelové situace, splnění průběžných testů.

Požadavky na studenta: docházka na cvičení (min. 90 %), prokázání praktických dovedností.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Zdravotnické operační středisko – úloha, činnost, rozdělení.

2. týden Systémové a právní podmínky pro práci ZOS v ČR a EU.

3. týden Zdravotnická a další dokumentace ZOS, úvod do komunikace.

4. týden Komunikace s volajícím během hovoru na tísňové lince.

5. týden Příjem tísňové výzvy.

6. týden Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP).

7. týden Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR).

8. týden Operační řízení prostředků ZZS – úvod, legislativní rámec.

9. týden Metody operačního řízení ZZS, specifika operačního řízení LZS.

10. týden Činnost ZOS při mimořádné události.

11. týden Spolupráce ZOS s ostatními složkami IZS.

12. týden Technologie ZOS – informační systémy.

13. týden Technologie ZOS – radiová síť, radiokomunikace.

14. týden Základy týmové spolupráce na ZOS, CRM.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Základy komunikace.

2. týden Komunikace v týmu.

3. týden Praktický nácvik komunikace s volajícím.

4. týden Praktický nácvik komunikace s konfliktním volajícím.

5. týden Lokalizace mimořádné události.

6. týden Práce s mapovými podklady.

7. týden Praktický nácvik příjmu tísňové události.

8. týden Praktický nácvik poskytování TAPP.

9. týden Praktický nácvik poskytování TANR.

10. týden Operační řízení.

11. týden Operační řízení výjezdových skupin.

12. týden Základy řešení mimořádné události z pohledu operačního střediska.

13. týden Řešení mimořádné události a radiokomunikace.

14. týden Opakování praktických cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 9. vydání. Praha: Ondřej Franěk, 2018, 250 s. ISBN 978-80-905651-2-8.

•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.

•Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

•DUŠKOVÁ, Radka, Pavel BÖHM a kol. Bezpečnostní a krizový management v praxi. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2016, 83 s. ISBN 978-80-7556-010-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek 2022/2023121.79 KB