Jste zde

F7PBZPTV4 - Profesní tělesná výchova IV. – plavání

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPTV4 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Jiří Drnek
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem kurzu je naučení nebo zdokonalení techniky všech plaveckých způsobů, skoků do vody, orientace ve vodě i pod vodou, informace o záchraně tonoucího a vyzkoušení dovedností s tím souvisejících.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: splnění plavecké zkoušky – skok do vody, uplavat 20 m pod vodou, 25 m prsa, 25 m znak a 25 m kraulem.

Požadavky na studenta: docházka, dvakrát za semestr je možné chybět bez omluvy, při nemoci nebo zranění po předložení omluvenky od lékaře je absence omluvena.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvodní informace, seznámení s požadavky, rozplavání.

2. týden Výuka plaveckého způsobu znak, výuka obrátky a startu.

3. týden Výuka plaveckého způsobu kraul, výuka obrátky a startovního skoku.

4. týden Opakování dovedností z předchozích hodin, variace skoků z bloku.

5. týden Výuka plaveckého způsobu motýlek.

6. týden Vytrvalostní plavání.

7. týden Výuka plaveckého způsobu prsa, výuka obrátky a startu.

8. týden Opakování dovedností z předchozích hodin, vodní polo a plavání ve dvojici.

9. týden Skoky do vody z věže, záchrana tonoucího.

10. týden Opakování dovedností, příprava na závěrečný test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•COUNSILMAN, James, E. Závodní plavání. Praha: Olympia, 1974, 333 s.

•ČECHOVSKÁ Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 136 s. ISBN 978-80-247-2154-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: