Jste zde

F7PBZKLO - Klinické obory

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZKLO KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil
Cvičící:
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je orientačně seznámen s vybranými lékařskými obory, které nemají vlastní předmět v rámci předkládaného studijního programu tak, aby o nich získal základní přehled, a seznámil se s jejich náplní a jejich vztahu k zdravotnickému záchranářství. Tyto přednášky zajišťují specialisté v daných oborech, aby tak byla garantována jejich kvalita.

Požadavky:

Požadavky na studenta: dovednost využít poznatků a znalostí z předmětů anatomie, fyziologie a patofyziologie v přednášených oborech; úspěšné absolvování písemných testů z jednotlivých oborů.

Klasifikovaný zápočet bude formou písemného testu (20 otázek, jedna odpověď správná) buď v e learningové formě nebo prezenčně. posluchačí budou včas informováni. Otázky budou z oborů odpřednesených na přednáškách (chirurgie, onkologie, oftalmologie, dermatologie, otorhinolaryngologie, stomatologie, endokrinologie),

Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A 100 - 90 výborně

B 89 - 80 velmi dobře

C 79 - 70 dobře

D 69 - 60 uspokojivě

E 59 - 51 dostatečně

F 50 - 0 nevyhovující

Osnova přednášek:

Témata a náplně přednášek z klinických oborů

•Pokroky v operačních oborech (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

•Diagnostické a terapeutické postupy v onkologii (časná diagnostika, terapeutické možnosti včetně moderních metod v radioterapii a chemoterapii, základy biologické léčby, zvláštnosti maligních onemocnění ve stáří),

•Vnitřní prostředí (metabolismus vody, minerálů, acidobazická rovnováha a její poruchy).

•Základní diagnostické a terapeutické postupy v oftalmologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Základy endokrinologie.

•Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim).

•Diagnostické a terapeutické postupy v onkologii (časná diagnostika, terapeutické možnosti včetně moderních metod v radioterapii a chemoterapii, základy biologické léčby, zvláštnosti maligních onemocnění ve stáří) II

•Diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Základní diagnostické a terapeutické postupy v dermatologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Diagnostické a terapeutické postupy využívané ve stomatologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Základní diagnostické a terapeutické postupy ve venerologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAHN Aleš. Otoneurologie a tinitologie. 2. doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 152 s. ISBN 978-80-247-4345-5.

•HAVRÁNKOVÁ, Renata (ed.) Klinická radiobiologie. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-247-4098-0.

•HOLMEROVÁ Iva. Dlouhodobá péče, geriatrické aspekty a kvalita. Praha: Grada Publishing, 2015, 176 s. ISBN 978-80-247-5439-0.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOLARČÍK Lukáš a kolektiv. Příručka pro sestry v oftalmologii. Praha: Grada Publishing, 2016, 160 s. ISBN 978-80-247-5458-1

•KUCHYNKOVÁ Zdeňka a kolektiv. Dětská otolaryngologie. Praha: Grada Publishing, 2014, 144 s. ISBN 978-80-247-4177-2.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada Publishing, 2012, 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MAZÁNEK Jiří a kolektiv. Zubní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2014, 616 s. ISBN 978-80-247-3534-4.

•PAVLÍK Emil. Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba. In NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 414–493. ISBN 978-80-271-0210-5,

•RÖCKEN Martin a Martin SCHSLLER. Kapesní atlas dermatologie. Praha: Grada Publishing, 2018, 416 s. ISBN 978-80-271-0106-1

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016, 870 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

•HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 450 s. ISBN 978-802-4726-120.

•HOLCNEROVÁ Vladimíra a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Volnočasové aktivity pro seniory. Praha: Grada, 2013, 100 s. ISBN 978-80-247-4697-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: