Jste zde

F7PBZPTV2 - Profesní tělesná výchova II. – profesní sebeobrana

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPTV2 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Jiří Drnek
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Cílem předmětu je hlubší osvojení základů sebeobrany, seznámení se s donucovacími prostředky formou modelových situací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické předvedení probraných technik sebeobrany, znalost metodických postupů při jejich nácviku, závěrečný fyzický test.

Požadavky na studenta: 90% účast na cvičení (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu), teoretická znalost zákonů krajní nouze a nutná obrana, zvládnutí minimálního limitu fyzických testů.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Seznámení se s oblastí profesní sebeobrany v rámci bezpečnostní složek. Seznámení se s právním minimem nutným k pochopení problematiky sebeobrany.

2. týden Základní pádové techniky. Základní úderové techniky.

3. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení jedné paže, zachycení obou paží.

4. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení krku, do kravaty.

5. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: zachycení klopy s hrozbou navazujícího úderu.

6. týden Základní obranné techniky formou modelových situací proti útokům: vedení úderu na horní pásmo, vedení přímého kopu.

7. týden Využití slzotvorných prostředků. Obrana proti útoku nožem. Využití taktického pera. Využití teleskopického obušku.

8. týden Odváděcí techniky.

9. týden Procvičování standardních sebeobranných situací.

10. týden Zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NÁCHODSKÝ, Zdeněk. Nebojte se bránit: průvodce bojovým uměním. Vyd. 1. Praha: Armex, 2006, 336 s. ISBN 80-867-9543-8.

•ADAMS, Ronald, Thomas McTERNAN a Charles REMSBERG. Jak přežít v betonové džungli. Vyd. 1. Praha: Armex, 2001, 355 s. ISBN 80-86244-19-9.

Doporučená literatura:

•MILLER Rory. Realita nasilí. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2017, 184 s. ISBN 978-80-204-4401-1.

•SUTTON, Christopher. Psychologie sebeobrany. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko 2018, 170 s. ISBN 978-80-206-1750-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: