Jste zde

F7PBZZOT - Základy odborné terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZOT KZ 1 1C česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou terminologií, proto je značná část věnována latinské a řecké terminologii. Studenti jsou postupně seznamováni s anatomickými názvy částí těla, orgánů, svalů, nervů atd. Pozornost je rovněž věnována překladům: diagnóz vycházejících jednotlivých medicínských oborů (chirurgie, vnitřní lékařství, pediatrie, gynekologie, neurologie atd.), terapeutických a diagnostických postupů, polohy a roviny lidského těla a prognóz zdravotního stavu pacienta. Student bude schopen správně rozumět a používat odbornou terminologii a rovněž bude schopen se orientovat se základních anatomických pojmech, diagnózách, terapeuticko – diagnostických postupech a prognózách zdravotního stavu pacienta.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: účast je povinná na všech cvičeních, neúčast je možná pouze z vážných důvodů, úspěšné absolvování dvou zápočtových testů (první test po absolvování poloviny výuky a druhý test na konci výuky), testy budou plně kolidovat s probíranou problematikou, která je součástí studijní literatury; podmínkou ukončení předmětu je 50 % úspěšnost u obou testů.

Požadavky na studenta: aktivní účast ve výuce a splnění všech požadavků k udělení klasifikovaného zápočtu.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden: Úvod do studia lékařské terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry a roviny lidského těla. I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

2. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

3. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

4. týden: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

5. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz.

6. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

7. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Dana Rebeka, ZAZULA Roman. Základy lékařské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2020, 160 s. ISBN 978-80-271-1716-1.

ARGAYOVÁ, Ivana, RALBOVSKÁ, Dana Rebeka, ZAZULA Roman. Latinský jazyk teoreticky i prakticky pre zdravotníckych záchranárov a iné nelekárske študijné programy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, 160 s., ISBN 978-80-555-2272-2.

BYDŽOVSKÝ, Jan. Latina pro zdravotníky: Lingua latina medica. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, 2005, 80 s. ISBN 80-863-7638-9.

Doporučená literatura:

KÁBRT, Jan a Eva CHLUMSKÁ. Úvod do lékařské terminologie. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 135 s. ISBN 978-80-246-0124-3.

Studijní pomůcky:

RALBOVSKÁ, Rebeka. 13 lekcí v podobě power pointových prezentací, které obsahují učivo k předmětu odborná terminologie.

.RALBOVSKÁ, Rebeka. Slovník k předmětu odborná terminologie.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Slovník464.53 KB
Office presentation icon 3. lekce3.23 MB
Office presentation icon 4. lekce6.24 MB
Soubor 5. lekce4.22 MB
Soubor 6. lekce2.83 MB
Soubor 7. lekce4.12 MB
Office presentation icon 8. lekce16.36 MB
Soubor 9. lekce3.6 MB
Office presentation icon 10. lekce7.17 MB
Soubor 11. lekce2.58 MB
Office presentation icon 12. lekce3.13 MB
Soubor 1. lekce4.79 MB
Soubor Harmonogram_výuky_2023_202418.76 KB
Office presentation icon 2. lekce5.76 MB