Jste zde

F7PBZMK - Medicína katastrof

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZMK ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními úkoly zdravotnických zařízení spojenými s připraveností na řešení krizových situací a mimořádných události, odpovídajícími právními předpisy, traumatologickým plánováním a s metodickými postupy, pokud dané situace nastanou. Pozornost bude věnována úkolům zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádných událostí spojených s hromadným postižením zdraví a osob.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: testem nebo ústním zkoušením.

Požadavky na studenta:

•znalost vyhlášky č. 101/2012 Sb o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání;

•znalost vyhlášek 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě a následných změn 175/1995 Sb., 14/2001 Sb. a 386/2006 Sb.;

•znalost usnesení Bezpečnostní rady státu č. 135 ze dne 28. 3. 2006.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Krizová připravenost zdravotnictví.

3.–4. týden Základní úloha medicíny katastrof.

5.–6. týden Příprava státu a zdravotnictví čelit mimořádných událostí a krizových situací.

7.–8. týden Zásady traumatologického plánování, typová činnost.

9.–10. týden Specifické zásady činností zdravotnické složky v PNP a NNP.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BŘÍZA, Jan. Základy krizového řízení ve zdravotnictví. In. NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 526-539. ISBN 978-80-271-0210-5.

•ŠÍN, Robin et al. Medicína katastrof. 1. vyd. Praha: Galén, 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•ŠTĚTINA, Jiří a kol. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 584 s. ISBN 978-80-247-4578-7.

Doporučená literatura:

•URBÁNEK, Pavel. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči: textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou JmK, 2013, 84 s. ISBN 978-80-210-6188-0

•BULÍKOVÁ, Táňa. Medicína katastrof. 1.vyd. Martin: Osveta, 2011, 392 s. ISBN 978-80-8063-361-5.

•MASÁR, Oto. Úvod do medicíny katastrof pro záchranáře. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2010, 82 s. ISBN 978-80-902876-3-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek 2023/202491.52 KB

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 
PřílohaVelikost
PDF icon Skripta - kniha - rozpracovaná2.2 MB