Jste zde

F7PBZVDZS - Výživa, dietetika a zdravý životní styl

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZVDZS KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Eva Jandová
Přednášející:
Martina Dingová Šliková, Eva Jandová
Cvičící:
Martina Dingová Šliková, Eva Jandová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován teoreticko-praktickým způsobem. Poskytuje ucelené informace o přirozené a umělé výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka. Studenti se seznámí se zásadami dietních opatření dle věku, onemocnění a vlivu malnutrice na průběh orgánových onemocnění. Podává informace o odlišnostech v podávání a přijímání potravy v určitých věkových kategoriích (výživa dětí, těhotných žen, kojících matek, seniorů, apod…). Seznamuje studenty s oblastmi poruch výživy v souvislosti s onemocněním, poruch příjmu potravy, prevencí, léčbou. Součástí jsou poznatky o alternativních druzích výživy, dietním systému, umělé výživy a specifik výživy v jednotlivých oborech. Předmět je orientován na aktivní získávání znalostí, vědomostí, dovedností a pracovních návyků, nezbytných k podpoře a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu. Studenti získají znalosti pro efektivní edukaci a poskytování informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: vypracování denního rozpisu stravy dle zadání jednotlivých diet, výpočet BMI a hodnocení rizik k prevenci civilizačních onemocnění.

Požadavky na studenta: úspěšné absolvování písemného testu, test obsahuje 20 otázek, za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 1 bod, body se při nesprávné odpovědi neodečítají, otázky jsou nabízeny s možnými 3 variantami odpovědí (a-c, 1 a více odpovědí může být správných), celkový výsledek je součtem všech výše uvedených požadavků.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Fyziologie příjmu potravy. Patofyziologické procesy při různých onemocněních.

3.–4. týden Poruchy výživy u onemocnění jednotlivých systémů. Výživa dětí. Výživa těhotné ženy a kojící matky. Výživa seniorů. Obezita dospělých.

5.–6. týden Dietní systém. Parenterální výživa, druhy, aplikace. Enterální výživa, druhy, aplikace.

7.–8. týden Faktory ovlivňující zdraví. Faktory životního stylu. Zdravotní gramotnost obyvatelstva. Základy diagnostiky výživy, výživové poradenství. Prevence obezity a dodržování zásad zdravého životního stylu. Poruchy příjmu potravy.

9.–10. týden Energetická bilance. Metody měření energetického příjmu a výdeje. Bazální metabolizmus. Glykemický index stravy – vztah k metabolickému syndromu. Alternativní diety – klady a rizika.

11.–12. týden Sestavení denního rozpisu stravy u vybraných diet. Výpočet BMI. Výpočet kalorií, kilojoulů u jednotlivých diet. Ekonomická stránka stravování pacientů, klientů ve zdravotnických zařízeních, ústavů sociální péče – limit financí stravovací jednotky. Potravinová banka.

13.–14. týden Opakování probrané látky. Klasifikovaný zápočet.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015, 592 s. ISBN 978-80-247-4533-6.

•GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora: praktický rádce pro sestry. Praha: Grada, 2007, 240 s. ISBN 978-80-247-1868-2.

•STRÁNSKÝ, Miroslav a Lydie RYŠAVÁ. Fyziologie a patofyziologie výživy. 2., dopl. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2014, 274 s. ISBN 978-80-7394-478-0.

Doporučená literatura:

•MÜLLER, Sven-David. 100 nejúčinnějších zabijáků rakoviny. Praha: Ikar, 2015, 128 s. ISBN 978-80-249-2702-2.

•HOFHANZLOVÁ, Judita. Atopický ekzém, alergie, astma: možnosti léčby pro děti i dospělé: ošetřování, výživa, recepty. Jihlava: Calendula, 2009, 176 s. ISBN 978-80-903971-1-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram přednášek 2023/2414.38 KB