Jste zde

F7PBZPALP - Paliativní péče

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPALP KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Marek Uhlíř
Přednášející:
Marek Uhlíř
Cvičící:
Marek Uhlíř
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává ucelené informace o paliativní péči. Součástí předmětu jsou poznatky principů psychospirituální péče jako součásti komplexního přístupu v souladu s etickými aspekty. Studenti jsou seznámeni s významem hospicové péče, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí, která zajišťuje nevyléčitelně nemocným důstojné umírání včetně opory jejich blízkým.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

písemný test založený na klinické rozvaze u kazuistik.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Paliativní péče, paliativní medicína.

2. týden Paliativní tým a role jednotlivých členů v týmu.

3. týden Komunikace a plánování léčby.

4. týden Symptomy pokročilého onemocnění.

5. týden Léčba bolesti.

6. týden Psychosociální a spirituální aspekty.

7. týden Paliativní péče v intenzivní medicíně. Dětská paliativní péče.

8. týden Hospicová péče, domácí hospic.

9. týden Etické a právní otázky.

10. týden Truchlení a komplikovaný zármutek.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. 1. vyd. Praha: Grada, 2015, 168 s. ISBN 978-80-247-5402-4.

•SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2. vyd. Praha: Galén, 2011, 363 s, ISBN 978-80-726-2849-0.

•SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 112 s. ISBN 978-80-247-4107-9.

•Doporučení Evropské asociace paliativní péče (EAPC) pro tvorbu pregraduálního vzdělávacího programu v paliativní medicíně na lékařských fakultách v Evropě 2013, 28 s. ISBN 978-88-902961-9-2.

Doporučená literatura:

•MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. Praha: Grada, 2010, 128 s. ISBN 978-80-247-3171-1.

•MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005, 108 s. ISBN 80-247-1025-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Paliativní péče pro ZZ1.82 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram výuky ZS 2023/202413.89 KB