Jste zde

F7PBZHTL - Hematologie a transfuzní lékařství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZHTL ZK 2 1P česky
Garant předmětu:
Miloš Bohoněk
Přednášející:
Monika Holušková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s oborem klinické a laboratorní hematologie. Předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Studenti obdrží informace shrnující patofyziologické mechanismy, klinické a laboratorní nálezy u hematologických onemocnění. Dále jsou seznámeni s oborem transfuziologie (transfúzní služba, transfúzní lékařství) a se systémem krevních skupin.

Požadavky:

Zkouška probíhá formou písemného testu. Zkouškový písemný test obsahuje celkem 30 otázek (min. 50 % úspěšnost).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. Složení krve. Morfologie hematopoézy. Kmenové buňky. HLA systém.

2. Erytrocyty (morfologie a funkce erytrocytů). Anémie. Leukocyty (morfologie a funkce leukocytů). Akutní a chronické leukemie.

3. Trombocyty (morfologie, funkce a poruchy trombocytů). Hemostáza, hemokoagulace a jejich poruchy.

4. Analýza krevního obrazu. Cytogenetické vyšetřovací metody v hematologii. Imunohematologie. Krevně skupinový systém ABO a Rh.

5. Obor transfuziologie (odběry dárců krve a jejich složek, transfuzní přípravky, organizace transfuzní služby). Písemný zkouškový test.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem hematologie a transfuzní lékařství.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

[1] PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. Hematologie. Praha: Grada, 2011, 488 s. ISBN 978-80-247-3459-0

[2] PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství II. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012, 208 s. ISBN 978-80-247-3460-6

Literatura doporučená:

[1]PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu. Český Těšín: FINIDR, 2006, 160 s. ISBN 80-86682-00-5

[2] INDRÁK, Karel (ed.) Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Triton, 2014, 612 s. ISBN 978-80-7387-722-4

[3] Doporučení pro hematologickou společnost České hematologické společnosti ČLS JEP,https://www.hematology.cz/doporuceni-chs/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2023/2024214.17 KB