Jste zde

Zdravotnický záchranář - prezenční forma

Kód Název
17PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
17PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
17PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
17PBZBP Bakalářská práce
17PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I.
17PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II.
17PBZEZ Etika ve zdravotnictví
17PBZFA1 Funkční anatomie I.
17PBZFA2 Funkční anatomie II.
17PBZGP Gynekologie a porodnictví
17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III.
17PBZIPP1 Individuální prázdninová praxe I.
17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II.
17PBZISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management
17PBZKP Klinická propedeutika
17PBZKZ Komunikace ve zdravotnictví
17PBZKHZ Kurz horské záchrany
17PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
17PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE
17PBZKVZ Kurz vodní záchrany
17PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBZMKS Medicína krizových stavů
17PBZMBP Metodika bakalářské práce
17PBZMVP Metodologie výzkumné práce
17PBZN Neurologie
17PBZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
17PBZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II.
17PBZOP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.
17PBZOP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II.
17PBZPE Pediatrie
17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění
17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I.
17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II.
17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III.
17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV.
17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I.
17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II.
17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III.
17PBZPSB4 Praxe v semestru bloková IV.
17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie
17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I.
17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II.
17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness
17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví
17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání
17PBZPPM První pomoc, metodologie první pomoci
17PBZPK1 Psychologie katastrof a krizové komunikace I.
17PBZPK2 Psychologie katastrof a krizové komunikace II.
17PBZRO Radiační ochrana
17PBZRSZS Radiokomunikační systémy záchranných služeb
17PBZRRD Radiologie a radiodiagnostika
17PBZRT1 Respirační terapie I.
17PBZRT2 Respirační terapie II.
17PBZSL Soudní lékařství
17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
17PBZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I.
17PBZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II.
17PBZUM1 Urgentní medicína I.
17PBZUM2 Urgentní medicína II.
17PBZUM3 Urgentní medicína III. a válečná chirurgie
17PBZUZP Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu
17PBZVZ Veřejné zdravotnictví
17PBZVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I.
17PBZVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II.
17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie
17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví
17PBZZFAR Základy farmakologie
17PBZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
17PBZZOT Základy odborné terminologie
17PBZZPF Základy patologické fyziologie
17PBZZPA Základy patologie
17PBZZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
17PBZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
17PBZZROT Základy ruské odborné terminologie
17PBZZSI Základy statistiky a informatiky
17PBZZTX Základy toxikologie
17PBZZBF Zdravotnická biofyzika
17PBZZL Zdravotnická legislativa
17PBZZVK Zimní výcvikový kurz
17PBZZPZ Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář