Jste zde

Zdravotnický záchranář - prezenční forma

Kód Název
17PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
17BZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče I.
17PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
17BZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče II.
17PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
17BZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče III.
17PBZBP Bakalářská práce
17BZBP Bakalářská práce
17BZBLG Biologie
17PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I.
17BZCHT1 Chirurgie a traumatologie I.
17BZCHT2 Chirurgie a traumatologie II.
17PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II.
17PBZEZ Etika ve zdravotnictví
17BZEZ Etika ve zdravotnictví
17BZFA1 Funkční anatomie I
17PBZFA1 Funkční anatomie I.
17PBZFA2 Funkční anatomie II.
17BZFA2 Funkční anatomie II.
17BZGR Geriatrie
17PBZGP Gynekologie a porodnictví
17BZGP Gynekologie a porodnictví
17BZIPB3 Individuální praxe bloková III.
17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III.
17BZIPB1 Individuální prázdninová praxe bloková I.
17BZIPB2 Individuální prázdninová praxe bloková II.
17PBZIPP1 Individuální prázdninová praxe I.
17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II.
17BZISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17PBZISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management
17BZIZS Integrovaný záchranný systém, krizový management
17PBZKP Klinická propedeutika
17BZKP Klinická propedeutika
17PBZKZ Komunikace ve zdravotnictví
17BZKZ Komunikace ve zdravotnictví
17BZBZS Kurz báňské záchranné služby
17PBZKHZ Kurz horské záchrany
17BZKHZ Kurz horské záchrany
17BZLZS Kurz letecké záchranné služby
17PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
17PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE
17BZPCB Kurz problematiky CBRNE
17PBZKVZ Kurz vodní záchrany
17BZKVZ Kurz vodní záchrany
17PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17BZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBZMKS Medicína krizových stavů
17PBZMBP Metodika bakalářské práce
17BZMBP Metodika bakalářské práce
17PBZMVP Metodologie výzkumné práce
17BZMVP Metodologie výzkumné práce
17PBZN Neurologie
17BZNEU Neurologie
17PBZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
17BZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
17PBZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II.
17BZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a krtických stavů II.
17PBZOP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.
17BZOPP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.
17PBZOP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II.
17BZOPP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II.
17PBZPE Pediatrie
17BZPD Pediatrie
17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění
17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I.
17BZPV1A Praxe pod přímým vedením v semestru I.A. Úvodní soustředění před zahájením studia
17BZPV1B Praxe pod přímým vedením v semestru I.B. Pokračující praxe v průběhu semestru
17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II.
17BZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II.
17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III.
17BZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III.
17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV.
17BZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV.
17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I.
17BZPSB1 Praxe v semestru bloková I.
17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II.
17BZPSB2 Praxe v semestru bloková II.
17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III.
17BZPSB3 Praxe v semestru bloková III.
17PBZPSB4 Praxe v semestru bloková IV.
17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie
17BZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie
17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I.
17BZPS1 Profesní sebeobrana I.
17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II.
17BZPS2 Profesní sebeobrana II.
17BZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness
17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness
17BZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
17BZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví
17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví
17BZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání
17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání
17BZPPM První pomoc, metodologie první pomoci
17PBZPPM První pomoc, metodologie první pomoci
17PBZPK1 Psychologie katastrof a krizové komunikace I.
17PBZPK2 Psychologie katastrof a krizové komunikace II.
17PBZRO Radiační ochrana
17BZRO Radiační ochrana
17PBZRSZS Radiokomunikační systémy záchranných služeb
17BZRSS Radiokomunikační systémy záchranných služeb
17PBZRRD Radiologie a radiodiagnostika
17BZRR Radiologie, radiodiagnostika
17PBZRT1 Respirační terapie I.
17BZRT1 Respirační terapie I.
17PBZRT2 Respirační terapie II.
17BZRT2 Respirační terapie II.
17BZRT3 Respirační terapie III.
17BZRT4 Respirační terapie IV.
17BZSPV1 Sociálně psychologický výcvik a krizová intervence I.
17BZSPV2 Sociálně psychologický výcvik a krizová intervence II.
17PBZSL Soudní lékařství
17BZSL Soudní lékařství
17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
17BZTNP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
17BZTVS1 Tělesná výchova a sport I.
17BZTVS2 Tělesná výchova a sport II.
17BZTVS3 Tělesná výchova a sport III.
17BZTVS4 Tělesná výchova a sport IV.
17BZTVS5 Tělesná výchova a sport V.
17PBZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I.
17BZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I.
17PBZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II.
17BZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II.
17PBZUM1 Urgentní medicína I.
17BZUM1 Urgentní medicína I.
17PBZUM2 Urgentní medicína II.
17BZUM2 Urgentní medicína II.
17PBZUM3 Urgentní medicína III. a válečná chirurgie
17BZUM3 Urgentní medicína III. a válečná chirurgie
17PBZUZP Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu
17PBZVZ Veřejné zdravotnictví
17BZVZ Veřejné zdravotnictví
17PBZVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I.
17PBZVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II.
17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie
17BZAOT Základy anglické odborné terminologie
17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví
17BZZER Základy ekonomiky a řízení ve zdravotnictví
17PBZZFAR Základy farmakologie
17BZZFA Základy farmakologie
17BZKO1 Základy klinických oborů I.
17BZZKO2 Základy klinických oborů II.
17BZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
17PBZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
17BZNOT Základy německé odborné terminologie
17BZZOT Základy odborné terminologie
17PBZZOT Základy odborné terminologie
17BZZPF Základy patologické fyziologie
17PBZZPF Základy patologické fyziologie
17BZZPA Základy patologie
17PBZZPA Základy patologie
17BZZPS Základy psychiatrie a psychologie
17PBZZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
17BZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
17PBZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
17BZROT Základy ruské odborné terminologie
17PBZZROT Základy ruské odborné terminologie
17BZZSI Základy statistiky a informatiky
17PBZZSI Základy statistiky a informatiky
17BZZTX Základy toxikologie
17PBZZTX Základy toxikologie
17BZZB Zdravotnická biofyzika
17PBZZBF Zdravotnická biofyzika
17PBZZL Zdravotnická legislativa
17BZZLN Zdravotnická legislativa a normy
17BZPSM1 Zdravotnická psychologie a stress management I.
17BZPSM2 Zdravotnická psychologie a stress management II.
17BZVK Zimní výcvikový kurz
17PBZZVK Zimní výcvikový kurz
17BZZPD Zkouška z praktické dovednosti v oboru ZZ
17PBZZPZ Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář