Jste zde

17PBZZPK - Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBZZPK Z 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Tibor Brečka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Smyslem předmětu je nácvik a následné zkvalitnění profesionální komunikace s pacienty, jejich příbuznými a dalšími osobami v náročných životních situacích, s nimiž zdravotník přichází do profesionálního kontaktu, s důrazem na problémové typy osobností.

Předmětem procvičování bude vcítění, interpretace, zpětná vazba, identifikace přenosu a protipřenosu, autentické vystupování. Dalším záměrem je procvičení podpůrného psychoterapeutického přístupu.

Vzhledem k omezenému rozsahu nemůže být cílem zvládnutí různých forem psychoterapie a specifických psychoterapeutických technik, informace o nich bude poskytnuta pouze ve stručném shrnutí.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

Povoleny jsou 2 absence ze závažných důvodů (nemoc, apod.).

Podmínkou k absolvování zápočtu je zpracování seminární práce ve formě powerpointové prezentace na jedno z nabídnutých témat, které student odprezentuje v rámci semináře. Podrobnosti budou upřesněny na semináři.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1.Psychologické základy - prožívání, chování, jednání, psychické stavy, vlastnosti osobnosti, základní typologie osobnosti

2.Základní komunikační dovednosti - empatie, naslouchání, zájem, podpora, mlčení

3.Nonverbální komunikace

4.Verbální komunikace - rozhovor, anamnéza

5.Asertivita ve zdravotnické praxi

6.Komunikace s jedinci různých věkových kategorií

7.Komunikace se zdravotně znevýhodněnými osobami

8.Zátěžové situace, zátěžové stavy, krize

9.Základy psychoterapie, podpůrná psychoterapie

10.Zásady psychologické pomoci

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty oboru zdravotnický záchranář

s formami profesionální komunikace s pacienty, jejich příbuznými a dalšími osobami, s nimiž zdravotník přichází do profesionálního kontaktu,

s formami komunikace s osobami v náročných životních situacích s důrazem na komunikaci s problémovými typy osobností.

s přehledem různých forem psychoterapie a specifických psychoterapeutických technik

Studijní materiály:

[1] VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2008.

[2] BERAN, J. Lékařská psychologie v praxi. Praha: Grada, 2010.

[3] TATE, P. Příručka komunikace pro lékaře. Praha: Grada, 2005.

[4] JANÁČKOVÁ, L., WEIS, P. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008.

[5] JOBÁNKOVÁ, M. a kol. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: NCO NZO, 2006.

[6] ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie, teorie a praktická cvičení. Praha: Grada, 2007.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2020/2021348.14 KB